Twee slimme en duurzame projecten, bedacht samen met de inwoners en investeerders

Een snelheidsbeperking voor meer veiligheid, bijzondere aandacht voor fietsers en personen met een beperkte mobiliteit, bredere voetpaden, energiezuinige ledverlichting, meer groen, zitbanken, 600 m² gerestaureerde oevers en een directe afvloeiing van het regenwater naar de Zenne,… Dankzij het programma Smart Cities & Sustainable Development van Belfius en de EIB kon de Grand-Place compleet heraangelegd worden. Op 24 mei 2018 is ze plechtig geopend in Quenast (in de Waals-Brabantse gemeente Rebecq) in aanwezigheid van de overheid, de lokale bevolking en vertegenwoordigers van Belfius en de EIB.

De gemeente Rebecq zet zich al jaren in om de energieprestatie van haar gebouwen te verbeteren en de openbare ruimte gezelliger te maken, met milieuvriendelijke transportmogelijkheden en een betere toegankelijkheid voor minder mobiele personen. Dat streven past perfect in een dynamiek van duurzame ontwikkeling en komt duidelijk tot uiting in de complete heraanleg en restauratie van de  Grand-Place van Quenast.

Een gedeeltelijk verplaatste openbare weg, selectieve snelheidsbeperking tot 30 km/u, recreatieve zones met bloemen en bomen, zitbanken, 55 parkeerplaatsen (waarvan 4 voor personen met een beperkte mobiliteit), fietsenstallingen, ingegraven laagspanningskabels, nieuwe ledverlichting met 3 keer minder stroomverbruik, restauratie van 600 m² oever en vervanging van de 230 meter lange reling, rechtstreekse afvloeiing van het regenwater naar de Zenne waardoor onnodige verwerkingskosten worden vermeden,…

Het mag duidelijk zijn: de nieuwe Grand-Place van Quenast, bedacht en ontworpen in overleg met de buurtbewoners, maakt het dorpscentrum niet alleen gezelliger en veiliger, maar vertaalt ook de duidelijke wens van de lokale overheid om te ijveren voor een zachte mobiliteit en voor een maximale toegankelijkheid voor iedereen en in het bijzonder voor personen met een beperkte mobiliteit.

Een voordelige financiering
Na een grondige analyse van het dossier vonden de experten van de EIB en van Belfius dat dit project getuigde van een strategische, geïntegreerde en duurzame visie en duidelijk voldeed aan de criteria
van hun gezamenlijke financieringsprogramma Smart Cities & Sustainable Development. Dankzij de gunstvoorwaarden van de Europese fondsen kon de rentelast van de lening om de werken uit te
voeren drastisch worden verlicht, wat de gemeentekas en de burgers alleen maar ten goede komt. Met de aanleg van een 1 kilometer beveiligde fietsstrook langs de oude spoorlijn L123 tussen ‘sGravenbrakel
en Edingen zien we een ander, op duurzame mobiliteit gericht project van de gemeente Rebecq, eveneens gefinancierd via het programma Smart Cities & Sustainable Development.

De Chemin Marais in Scailles, vandaag vooral een landweg voor wandelaars en landbouwvoertuigen en nagenoeg onberijdbaar voor fietsers (behalve mountainbikers), wordt binnenkort een essentiële
schakel om vanuit de wijk van de Rue Haute en de Chemin du Gibet (het dorp Rebecq-Rognon) te fietsen naar het centrum van Rebecq.

Al deze projecten komen tegemoet aan een uitdrukkelijk verzoek van de inwoners. De bewoners van de wijk wouden de strook veranderen in een beveiligde toegangsweg voor niet-vervuilende
vervoersmiddelen, onder meer fietsen. De werken starten in september 2018 en zullen 1,5 à 2 maanden duren.

Patricia Venturelli, waarnemend burgemeester van Rebecq, is blij dat beide projecten in aanmerking komen voor het programma Smart Cities & Sustainable Development:

“Deze 2 projecten zullen het landelijke en duurzame karakter van onze gemeente nog versterken. Onze dorpspleinen moeten levendige en gezellige plekken blijven waar het aangenaam samenleven is. De fietsstrook van
de Chemin Marais in Scailles zal fietsers een veilig gevoel geven en tegelijk het typische karakter van de landweg bewaren.”

Jean-Marie Bréban, directeur Distributie Public & Social Banking Wallonië bij Belfius: 

“Als historische partner van de publieke sector en als motor van de Belgische economie ziet Belfius het als zijn plicht om steden en gemeenten te begeleiden richting toekomstige, duurzame projecten en
een voorbeeld te stellen voor burgers, ondernemingen en andere openbare besturen.  We zijn dus bijzonder verheugd dat deze nieuwe Grand-Place van Quenast, die bedacht en  ontworpen werd in overleg met de buurtbewoners, kon worden aangelegd dankzij het programma Smart Cities & Sustainable Development. Via de voordelige financiering in samenwerking met de EIB  hebben we het gemeentebestuur kunnen steunen in zijn streven naar duurzame mobiliteit en hebben we het dorpscentrum van Quenast aangenamer en veiliger helpen maken.”

Jean-Christophe Laloux, directeur-generaal van de Europese Investeringsbank:

“Samen met onze Belgische partner Belfius ondersteunen we de projecten van de steden en gemeenten ‘van morgen’. De investeringen in Quenast kaderen perfect in ons ‘Smart Cities en Sustainable Development’-programma. Zachte mobiliteit, heraanleg van openbare wegen voor de veiligheid van alle gebruikers,  energiezuinige gebouwen en installaties en het creëren van gezellige ruimtes zijn vandaag essentieel voor de inwoners van onze steden en dorpen, evenals voor de duurzame ontwikkeling. Het doet ons veel plezier om onze bijdrage te leveren aan dit geweldige project. Via de EIB, de financiële arm van de Europese Unie, vormt Europa de kern van steden en regio’s, voor de burgers.”

Al meer dan 100 projecten
In juni 2014 sloegen Belfius en de Europese Investeringsbank (EIB) de handen in elkaar om de  ontwikkeling van ‘Smart Cities’ in België – een Europese primeur – een duw in de rug te geven.
Sindsdien hebben al meer dan 100 slimme en duurzame projecten kunnen profiteren van de begeleiding en de gunstige financieringsvoorwaarden. De nieuwe Grand-Place van Rebecq, La Croisette in Dinant, de eerste biologische zwemvijver van België op de gesaneerde site Belvédère in Dour, de renovatie van de toeristische dienst van Hastière, de herinrichting van een gevaarlijk kruispunt en de aanleg van een gezellig dorpsplein in Heer-sur-Meuse, een nieuw energiesysteem voor de gemeenteschool Gros-Chêne in Flémalle, het nieuwe stadhuis van Gembloux en het nieuwe geconnecteerde en energiezuinige rust- en verzorgingstehuis van het OCMW van Sambreville, de bibliotheek met geïntegreerde academie van Aalst, bijna-energieneutrale (BEN) servicewoningen in Schelle, de nieuwe brandweerkazerne van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg, … De lokale besturen kunnen een cruciale rol spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming en in de
ontwikkeling van de circulaire economie, o.a. door het goede voorbeeld te geven en zo ondernemingen, particulieren en andere organisaties ertoe aan te zetten op hun beurt milieuvriendelijke initiatieven te nemen. Via hun gezamenlijke financieringsprogramma’s Smart Cities, Climate Action & Circular Economy en Smart Cities & Sustainable Development begeleiden Belfius en de EIB hen in die dynamiek.

 

Bron: Belfius