Nieuw energiezuinig Administratief en Bestuurscentrum in Sint-Gillis-Waas dankzij het financieringsprogramma Smart Cities & Sustainable Development van de Europese Investeringsbank en Belfius

Gisteren 21 januari 2018 werd het nieuwe Administratief en Bestuurscentrum van Sint-Gillis-Waas in Oost-Vlaanderen officieel ingehuldigd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Belfius en de Europese Investeringsbank (EIB). Met dit unieke project levert Sint-Gillis-Waas niet alleen het bewijs dat duurzaam bouwen en verbouwen perfect haalbaar en betaalbaar is voor lokale besturen, inclusief voor de kleinere gemeenten. Het integreert zodoende ook heden en verleden letterlijk en op een slimme wijze om de eigen werking te verbeteren met het oog op een efficiëntere dienstverlening waarbij de klanten echt centraal staan.

Toen het Oost-Vlaamse Sint-Gillis-Waas in 2012 het plan opvatte om een nieuw Administratief en Bestuurscentrum te bouwen, werd meteen de nadruk gelegd op de efficiëntere dienstverlening voor de klanten, alsook op het ecologische karakter van het toekomstige gebouw en de integratie met het bestaande geklasseerde kasteel De Vaulogé, waar een deel van het gemeentehuis tot nu toe gevestigd was.

Dankzij de gunstige voorwaarden van het financieringsprogramma van Belfius en de EIB Smart Cities & Sustainable Development werd achter het kasteel in het gemeentepark een gloednieuw zeshoekig gebouw in 2 bouwlagen opgetrokken. Daar zijn een groot deel van de administratieve diensten voortaan gecentraliseerd. De administratieve diensten blijven deels gehuisvest in het historische pand, dat nu in een laatste fase nog wordt gerenoveerd en met de nieuwbouw is verbonden door een glazen verbindingsgang. De kamers van het kasteel worden opnieuw in hun oorspronkelijke vorm hersteld, terwijl de nieuwbouw met zijn dragende buitenschil en structurele kolommen zodanig ontworpen werd dat de werk- en vergaderruimtes vrij en flexibel ingericht en aangepast kunnen worden.

Toonaangevend inzake duurzaamheid

Met het Administratief en Bestuurcentrum en de nieuwe manier van werken met een front- en backoffice wou Sint-Gillis-Waas niet alleen model staan met de dienstverlening aan de klant, maar ook het goede voorbeeld geven voor duurzaam en energiezuinig bouwen en verbouwen. Zo koos Sint-Gillis-Waas voor een passiefbouw (K-peil = K17 en E-peil = E44, beduidend beter dan de minimale EPB-vereisten), met betonkernactivering voor verwarming en koeling, in combinatie met een BEO-veld (Boorgat Energie Opslag) dat gekoppeld is aan een warmtepomp. Verwarming en koeling van het kasteel en de nieuwbouw zijn op elkaar aangesloten, zodat de koelte van het historische pand in de nieuwbouw hergebruikt kan worden. De warmte van de nieuwbouw kan dan weer gerecupereerd worden om het kasteel te verwarmen. 

Bij het ontwerp werd tevens bijzondere aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor alle bezoekers, inclusief mensen met een lichamelijke beperking. De gemeente vroeg hiervoor advies aan ATO vzw (Adviesbureau Toegankelijke Omgeving – nu bekend als Inter) om het gebouw optimaal op maat te maken van rolstoelgebruikers, slechthorenden en slechtzienden.

Sint-Gillis-Waas trekt ook resoluut de kaart van de zachte mobiliteit. Door een groot deel van de administratieve diensten in dit moderne en energiezuinige gebouw te centraliseren, worden onnodig tijdsverlies en nutteloze verplaatsingen vermeden en zijn de gemeentediensten maximaal toegankelijk met het openbaar vervoer. De fietsenstalling is substantieel groter, terwijl het totaal aantal parkeerplaatsen op de site ongewijzigd bleef. De aanleg van een verkeersluw pad tussen het Burgemeester Omer De Meyplein en de Lage Kerkwegel zorgt voor de integratie van het nieuwe Administratief en Bestuurcentrum in het lokale fietsers- en voetgangersnetwerk. Zo beschikt Sint-Gillis-Waas over een echte fietsring rond de dorpskern.

Voor de realisatie van dit project kon gemeente Sint-Gillis-Waas rekenen op het programma Smart Cities & Sustainable Development van Belfius en de Europese Investeringsbank. Sint-Gillis-Waas was trouwens bij de eerste lokale besturen die deze unieke en voordelige financiering konden genieten.

De werkzaamheden gingen eind februari 2016 van start en waren eind december 2017 voltooid. Dankzij de gunstige voorwaarden verbonden aan de Europese fondsen konden de rentelasten gevoelig worden verlicht, wat de financiën van de gemeente én de burgers alleen maar ten goede komt. Via de gespecialiseerde afdeling Public Real Estate stond Belfius tijdens de bouwperiode ook voor de volledige projectbegeleiding in en ontzorgde het hiermee het gemeentebestuur.

(…)

Al meer dan 100 projecten waarvan 14 in Oost-Vlaanderen

In juni 2014 kondigden Belfius en de Europese Investeringsbank (EIB) aan dat ze de handen in elkaar wilden slaan om de ontwikkeling van Smart Cities in België een duwtje in de rug te geven. Dat was meteen een Europese primeur. Sindsdien hebben al meer dan 100 slimme en duurzame projecten kunnen profiteren van deze begeleiding en voordelige financieringsvoorwaarden. Enkele voorbeelden zijn: het stadsvernieuwingsproject “h^aqua” in Harelbeke, de geïntegreerde bibliotheek/academie van Aalst, het nieuwe administratief centrum van Wetteren, bijna-energieneutrale (BEN) assistentiewoningen in Schelle, de renovatie van het centrum van Deinze, de inrichting van La Croisette in Dinant, de nieuwe brandweerkazerne van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg enz.

De lokale besturen kunnen een cruciale rol spelen in de strijd tegen klimaatopwarming en in de ontwikkeling van de circulaire economie, door het goede voorbeeld te geven en zo ondernemingen, particulieren en andere organisaties ertoe aan te zetten zich ten volle achter de strategie ‘Europa 2020 – Voor een slimme, inclusieve en duurzame groei’ te scharen. Talrijke Belgische steden en gemeenten hebben de stap al gezet door het Burgemeestersconvenant  te ondertekenen en zich vrijwillig te engageren om de CO2-uitstoot op hun grondgebied te verminderen. Via hun gezamenlijke programma’s Smart Cities, Climate Action & Circular Economy en Smart Cities & Sustainable Development willen Belfius en de EIB hen daarbij zo goed mogelijk begeleiden.

Bron: Belfius

Update: Belfius Smart Belgium Awards 2017
233 deelnemers, 4 genomineerden uit Oost-Vlaanderen naar de finale