Josaphat : eerste ontwikkelingsfase

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) lanceert een overheidsopdracht om een ontwikkelaar aan te stellen voor de realisatie van de eerste ontwikkelingsfase van de nieuwe duurzame Josaphat wijk.

De eerste fase, goed voor 66.000 m² bovengrondse vloeroppervlakte, bestaat voor de helft uit private woningen en voor de helft uit verschillende types publieke woningen.

De MSI, eigenaar van het terrein, de BGHM, citydev.brussels en het Woningfonds sloten een akkoord om deze opdracht gezamenlijk te lanceren. De MSI treedt op als aanbestedende overheid.

De opdracht wordt toegewezen via een ‘concurrentiedialoog’.
De procedure ‘concurrentiedialoog’ laat toe om het project van de deelnemende ontwikkelaars stap voor stap te laten evolueren. Na elke stap worden de beste projecten weerhouden. Op het einde van het proces wordt de opdracht toegewezen aan de ontwikkelaar met het voorstel dat het best beantwoordt aan de vereisten en de ambities van de aanbestedende overheid.

De opdracht is bestemd voor ontwikkelaars met aantoonbare expertise in de ontwikkeling van complexe en omvangrijke stadsprojecten bestaande uit  de bouw en de commercialisatie van grote residentiële oppervlaktes en de aanleg van stedelijke publieke ruimtes.

De ontwikkelaar kan zich associëren met andere economische operatoren (vastgoedontwikkelaars, bouwbedrijven, financiële instellingen, …) om een consortium te vormen, dat samen in staat is om de economische en technische verbintenissen van de opdracht aan te gaan.

Na de kwalitatieve selectie zullen maximum 7 kandidaten uitgenodigd worden om deel te nemen aan de concurrentiedialoog. Deze selectie betreft enkel de ontwikkelaars en hun partners, nog niet de architecten.

De geselecteerde ontwikkelaars worden immers in de eerste dialoogstap, na een voorbereidende discussie met de aanbestedende overheid, uitgenodigd een ontwerpteam voor te stellen met minimum drie architectuurbureaus en één bureau voor landschapsarchitectuur.

Bron: msi.brussel