Te weinig syndici om nieuwe appartementsgebouwen te beheren

161103-2Elk jaar komen er gemiddeld 3.220 appartementsgebouwen bij in Vlaanderen, goed voor bijna 20.000 extra individuele appartementen per jaar. Intussen dreigt Vlaanderen af te stevenen op een tekort aan professionele syndici om het toenemend aantal appartementen goed te beheren. Dat zegt Jalo Beheer, die zopas als eerste syndicus in Vlaanderen de ISO-kwaliteitsnorm behaalde, zeg maar de hoogste internationale waardering die voor dienstverlening verkregen kan worden.

De nieuwbouwappartementen rijzen in Vlaanderen als paddestoelen uit de grond. Concreet telde Vlaanderen in 2005 83.520 appartementsblokken, oftewel 570.289 individuele appartementen. Vorig jaar was dat aantal gestegen tot 115.716 appartementsgebouwen, goed voor 757.602 individuele appartementen. De stijging zet zich jaar na jaar voort. Ter vergelijking: in 2014 telde Vlaanderen 112.606 gebouwen (met 739.754 individuele appartementen), in 2013 waren er dat ‘nog maar’ 109.438 (met 720.434 individuele appartementen). Dat blijkt uit een marktanalyse van Jalo Beheer, één van de grootste syndici in Vlaanderen, die zich o.m. baseerde op statistische informatie van de federale overheid en eigen bronmateriaal.

Complexer en mondiger
Maar terwijl het aantal appartementen zienderogen stijgt, zijn er alsmaar minder professionelen om al die gebouwen te beheren. Volgens de officiële cijfers, die nog maar sindskort worden bijgehouden, telde Vlaanderen (en voor een klein deel ook Brussel) eind 2015 6.112 Nederlandstalige syndici. In juni 2016 waren dat er nog maar 6.072, en de dalende trend zet zich verder. Zo was de instroom van nieuwe, jonge syndici nog nooit zo laag. Het beroep van syndicus dreigt dan ook stilaan een knelpuntberoep te worden, stelt Jalo Beheer die zelf 356 appartementsgebouwen beheert in 47 gemeenten.

Lees verder: Bouw&Wonen.be