RESEARCH: Gebouwen energie-efficiënt maken

Gebouwen energie-efficiënt maken: Zowel een noodzaak als een opportuniteit voor de lokale besturen!

Uit een nieuwe thema-analyse van Belfius Research blijkt: Op basis van de huidige jaarlijkse renovatiegraad van 1%, zou er bijna een eeuw nodig zijn vooraleer alle gebouwen voldoen aan de huidige CO2-normen.

In Vlaanderen dateert 23% van de overheidsgebouwen van vóór 1930 en werd 40% van het overheidsgebouwenpark gebouwd of gerenoveerd tussen 1930 en 1975. Een zelfde vaststelling geldt in Wallonië: daar dateert 64% van de overheidsgebouwen en 74% van de schoolgebouwen van vóór 1945. Ondanks de inspanningen die gemeenten al leverden, blijft het gebouwenpark globaal genomen verouderd, slecht geïsoleerd en is het energiebeheer weinig performant.

De Belgische lokale besturen, en voornamelijk dan de gemeenten, beschikken over een patrimonium aan gebouwen met een geschatte waarde van 12 miljard EUR. Volgens de analyses van Belfius bedroegen de uitgaven voor de werking van die gebouwen in 2016 925,7 miljoen EUR of 83,1 EUR per inwoner.

Bij de uitgaven die gemeenten besteden aan de werking van hun gebouwen, nemen de verschillende energie-uitgaven samen 45% voor hun rekening. Naast het milieu-aspect biedt energie-efficiëntie dus duidelijk ook een heel gunstige budgettaire en economische dimensie.

In Vlaanderen dateert 23% van de overheidsgebouwen van vóór 1930 en werd 40% gebouwd of gerenoveerd tussen 1930 en 1975.

Hoewel de investeringen die nodig zijn aanvankelijk hoog kunnen uitvallen, kan een substantieel betere energieprestatie van gebouwen een positieve impact hebben op de financiën van lokale besturen. Een betere energieprestatie levert namelijk besparingen op met een recurrent effect op de exploitatie-uitgaven en maakt lokale besturen economisch minder afhankelijk van de vaak sterk schommelende energieprijzen.

Daarnaast draagt een renovatiestrategie ook bij tot meer economische activiteit en creëert ze banen in de bouwsector – zowel op lokaal als op regionaal vlak – wat vooral een zaak is van kmo’s. Strengere eisen voor energieprestatie kunnen nieuwe ontwikkelingen stimuleren en bieden ook een groeikans aan opkomende beroepsdomeinen met een grote toegevoegde waarde.

De lokale besturen als proactieve spelers voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie nastreven is een must voor de omschakeling naar een koolstofarmere economie om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Heel wat lokale besturen spelen nu al een bepalende rol met concrete acties op het vlak van energie:

  • als beheerder van gebouwen, openbare voorzieningen en voertuigen;
  • als overheid dicht bij de burger, die gezinnen en ondernemingen wil bewustmaken van het belang van rationeel energiegebruik;
  • en als verantwoordelijk beleidsniveau voor ruimtelijke ordening en stedenbouw

Hoe is het gesteld met het openbaar vastgoed? En welke maatregelen moeten er worden genomen? Deze vragen vormen het thema van de analyse “Gebouwen energie-efficiënte maken: een noodzaak en een opportuniteit voor de lokale besturen”.

DOWNLOAD 

Download de volledige studie hier:

 

Bron: Belfius Research