Marc van Heel vervoegt Raad van Bestuur Argenta

Marc B.M. van Heel (53) werd in november 2017 benoemd als niet-uitvoerend bestuurder van de raden van bestuur van de Argenta en als lid van het risicocomité. Marc van Heel heeft ruim 30 jaar ervaring in directie- en bestuurdersfuncties in de Nederlandse financiële sector (o.a. bij PIMCO, GSAM, BlackRock en JP Morgan) en werkte vanaf 2016 als adviseur voor De Nederlandsche Bank. Marc van Heel volgt Dirk Van Rompuy op, die zich terugtrekt uit de raden van bestuur van Argenta. Dirk Van Rompuy blijft wel 100 % betrokken bij Argenta als bestuurder van Investar, de holding van de familie Van Rompuy die 86,69 % van de Argenta aandelen in handen heeft. Jan Cerfontaine: ‘Wij danken Dirk Van Rompuy voor zijn jarenlange toewijding en voor zijn bijdrage
aan de raden van bestuur van Argenta. Marc van Heel zal de Argenta-raden versterken met zijn kennis en ervaring van de Nederlandse bank- en verzekeringsmarkt, een belangrijke afzetmarkt
voor Argenta op vlak van hypotheken en daaraan gekoppelde verzekeringsproducten. Daarnaast heeft hij ook een ruime kennis van en ervaring met pensioenspaarfondsen, institutionele
beleggingen en vermogensbeheer.’

Bron: Argenta