Intervest O&W-Intentieovereenkomst ontwikkeling logistiek project van circa 28.000 m² in Nederland

Onder de gebruikelijke opschortende voorwaarden heeft Intervest Offices & Warehouses (hierna ‘Intervest’) een intentieovereenkomst gesloten voor de verwerving van een terrein van 3,9 hectare op het industrieterrein Borchwerf I in Roosendaal. In samenwerking met een gespecialiseerde ontwikkelaar zal Intervest op dit terrein een state-of-the-art logistiek complex realiseren bestaande uit ruim 24.100 m² magazijn, 3.200 m² mezzanine en 600 m² kantoren.

Op dit moment heeft de locatie nog een industrieel gebruik. Het terrein zal pas na sloopwerken bouwrijp aan Intervest worden overgedragen. Vervolgens zal het logistiek complex worden
gerealiseerd en vermoedelijk in de 2E jaarhelft van 2019 worden opgeleverd. Gezien de grote vraag naar logistieke oppervlakte in de regio, zal het project worden gerealiseerd, al dan niet met
voorverhuring.

Door reeds in een vroegtijdig stadium in te stappen in het project, kan de site worden verworven aan interessante voorwaarden. De finale aankoopprijs zal afhankelijk zijn van de huursituatie
op het moment dat het gebouw zal worden opgeleverd. Op dit moment wordt ingeschat dat het gebouw circa € 1,3 miljoen huurinkomsten zal genereren op jaarbasis en dat het brutoaanvangsrendement zal variëren tussen 7,25% en 6,0%, afhankelijk van de looptijd van de huurovereenkomst.

“Met deze acquisitie speelt Intervest optimaal in op de aanhoudende sterke vraag naar state-of-the-art logistieke gebouwen in deze logistieke topregio.” zegt Jean-Paul Sols, CEO Intervest

Vorig jaar verwierf Intervest een logistiek complex van 13.300 m² in industriezone Vossenberg II in Tilburg en een distributiecentrum van 20.500 m² in Raamsdonksveer.
De vastgoedvennootschap verstevigt met deze verwerving haar positie als logistieke eigenaar in Zuid-Nederland.

De Lobel & Partners bemiddelde in deze transactie als makelaar. De Lobel is een adviesbureau in commercieel vastgoed met focus op Zuidwest-Nederland en heeft haar hoofdkantoor in Breda.

Bron: Intervest