Corridor Antwerpen-Brussel tweede meest gegeerde logistieke hotspot van Europa

Venlo is de meest aantrekkelijke locatie van Europa voor de logistiek. Op de tweede plaats komt de corridor Antwerpen/Brussel. Dat blijkt uit een onderzoek van Prologis en eyefortransport over de meest gewilde logistieke locaties van Europa. Meer in het algemeen blijkt dat de onmiddellijke toegang tot grote consumentencentra en de nabijheid van arbeidspotentieel de doorslaggevende factoren zijn. Op beide criteria scoren de Benelux en Duitsland het best. Omwille van de kost van de arbeid scoren ook Polen en Centraal Europa goed.

Uit een voorafgaand onderzoek van de vastgoedontwikkelaar was al gebleken dat de herconfiguratie van de supply chains de belangrijkste ‘driver’ blijft voor de vraag naar nieuw logistiek vastgoed. Voor bedrijven die hun logistiek verder willen optimaliseren in Europa, zijn ‘prime locations’ een essentieel onderdeel van hun strategie. Dit betekent dat die bedrijven hun netwerken willen consolideren in ‘Class A’  distributiecentra. Pan-Europese en multilandennetwerken zullen dan ook een verdere groei kennen, klinkt het.

Daarnaast werd onderzocht waarom logistieke klanten in Europa bepaalde locaties boven andere kiezen. Voor het rapport, getiteld “Customer Growth Strategies: De meest gewilde logistieke locaties van Europa”, werden 280 logistiekers ondervraagd. In totaal werden 100 mogelijke locaties beoordeeld. Daaruit blijkt dus dat de  onmiddellijke toegang tot grote consumentencentra de doorslaggevende factor is. Grote bevolkingsgebieden waar de consumptie het hoogste is, worden daarom steeds belangrijker. Ook de nabijheid van een geschikt arbeidspotentieel heeft ook een grote invloed, wat in het voordeel speelt van Noordwest Europa in het algemeen. Op vlak van personeel heeft ook Polen een voordeel, omdat de kost er lager is. Maar – en dat in een opvallende vaststelling – de kosten zijn in vergelijking met andere factoren minder van belang.

Lees verder op: Transportmedia