Buurtpark en -parking tussen Kalverenstraat en Grote Nieuwedijkstraat

Vanaf 7 november start een aannemer in opdracht van de stad Mechelen met de aanleg van een buurtpark en –parking in het binnengebied tussen de Kalverenstraat en de Grote Nieuwedijkstraat.

De hoofdas van het parkje, voorzien van speeltoestellen en zitbanken, wordt een doorsteek voor fietsers en voetgangers. Eveneens komt er een buurtparking met capaciteit voor 45 auto’s en 14 fietsenstallingen. “Zoals dat bij de ontwikkeling van alle Mechelse binnengebieden het geval is, krijgen ook hier de omwonenden de kans om een achteringang voor hun tuin te verkrijgen. Gelijkaardig aan andere parken moet camerabewaking voor een zeker veiligheidsgevoel zorgen. De kwalitatieve aanleg van dit parkje en de buurtparking in het binnengebied Kalverenstraat betekent eens temeer een belangrijke stap in de indrukwekkende metamorfose en opwaardering van de wijk Nekkerspoel”, zegt schepen van Openbare Werken Chris Backx.

“De plannen van dit buurtpark werden opgemaakt samen met de plannen voor de Rik Wouterstuin in de binnenstad en Park Pennepoel, maar de aanleg kan nu pas opgestart worden. De werken werden immers afgestemd op de werken van de Sint-Pieterschool en de wegenwerken in de buurt. Samen met Park Pennepoel, Park Donkerlei, het Caputsteenpark en Park Papenhof vormen we zo een ketting van parken doorheen de wijken Mechelen-Noord en Nekkerspoel”, aldus schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Marina De Bie.

De realisatie wordt in het vooruitzicht gesteld tegen mei 2018. De kostprijs bedraagt € 679 751.

Bron: radioreflex