Qrf City Retail Sluit akkoord inzake verwerving van zes winkelpanden in Antwerpen en Oostende

Qrf City Retail, de specialist in binnenstedelijk winkelvastgoed, heeft een akkoord bereikt inzake de verwerving van zes winkelpanden op toplocaties in Antwerpen en Oostende.
De totale investeringswaarde van het vastgoed bedraagt 12,5 MEUR. De panden genereren samen ongeveer 665 KEUR huurinkomsten op jaarbasis. Dankzij deze transactie versterkt Qrf City Retail haar positie in de markt van binnenstedelijk winkelvastgoed. De Reële Waarde van de vastgoedportefeuille stijgt tot meer dan 290 MEUR.
De beoogde transactie zal gerealiseerd worden door middel van een inbreng in natura van de zes handelspanden in het kapitaal van Qrf City Retail binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal. Dit laat Qrf City Retail toe haar eigen vermogen verder te versterken met 12,5 MEUR tot ongeveer 132 MEUR.

Verwerving van zes winkelpanden in Antwerpen en Oostende

Qrf City Retail heeft een principeakkoord bereikt, onder opschortende voorwaarden, inzake de verwerving van zes winkelpanden op toplocaties in Antwerpen en Oostende, voor een totale investeringswaarde van 12,5 MEUR. De zes winkelpanden zullen samen 665 KEUR huurinkomsten op jaarbasis genereren.

Versterking portefeuille Antwerpen

Qrf City Retail zal 3 panden verwerven gelegen in de populaire wijk “de Wilde Zee” in het hart van Antwerpen. Meer bepaald gaat het om de panden gelegen te Schrijnwerkersstraat 15, Wiegstraat 4 en Wiegstraat 6. Zodoende versterkt Qrf City Retail haar positie in Antwerpen, de voornaamste winkelstad van België. Na deze transactie zal 19% van de vastgoedportefeuille van Qrf City Retail gelegen zijn in de binnenstad van Antwerpen. Antwerpen is de tweede grootste stad van België gemeten naar het aantal inwoners (meer dan 500.000 inwoners). Deze inwoners hebben een goede koopkracht die ongeveer 5% boven het nationaal gemiddelde ligt. De stad geniet tevens een zeer goede internationale uitstraling als modestad. Bovendien is Antwerpen een populaire bestemming bij toeristen. In 2016 werden er 1,8 miljoen overnachtingen in de stad genoteerd. Het cijfer van het aantal dagtoeristen die de stad bezoeken ligt aanzienlijk hoger. Alleen al in de zomermaanden juli en augustus van vorig jaar mocht de stad meer dan 2 miljoen dagtoeristen ontvangen. Het internationale karakter van Antwerpen zien we ook terug in de retailmarkt, waar een diverse mix van lokale en internationale retailers voor een unieke belevenis zorgen. De Wilde Zee is een populaire retailcluster waar onder meer & Other Stories, COS, Neuhaus, NYX, Terre Bleue, Princess, MAC en New Paris Londres gevestigd zijn. De Wilde Zee staat bekend als belangrijke locatie voor lifestyle merken die een hip publiek aantrekken. Andere panden binnen de portefeuille van Qrf City Retail in Antwerpen bevinden zich op de Meir, De Keyserlei, Wapper, Schuttershofstraat en Kammenstraat.

Transactiestructuur en financiering

De transactie zal gebeuren door middel van een inbreng in natura van de zes handelspanden in het kapitaal van Qrf City Retail binnen het kader van het toegestaan kapitaal tegen vergoeding in nieuw uit te geven aandelen. De inbrengers1 zullen in totaal 536.020 nieuwe aandelen in Qrf City Retail ontvangen als vergoeding voor de inbreng. Bijgevolg zal de familie Vanmoerkerke ongeveer 9,5% van de aandelen van Qrf City Retail controleren. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt 23,32 EUR per aandeel. Deze waarde stemt overeen met de IFRS NAV per aandeel op 30 juni 2017. De nieuwe aandelen geven geen recht op het dividend voor het boekjaar 2017. Dat betekent dat de nieuwe aandelen pas zullen delen in het resultaat van het volgende boekjaar van Qrf City Retail, dat een aanvang zal nemen op 1 januari 2018. De inbreng in natura zal, mits vervulling van een aantal gebruikelijke opschortende voorwaarden, zo snel als mogelijk
en uiterlijk op 29 oktober 2017 plaatsvinden. Qrf City Retail zal door deze transactie haar eigen vermogen versterken met 12,5 MEUR. Dit heeft als gevolg dat de Schuldgraad (naar schatting) zal dalen tot ongeveer 54,3% (ten opzichte van 56,7% op 30 juni 2017).

Evolutie van de portefeuille

Qrf City Retail zet haar groeistrategie in de markt van binnenstedelijk winkelvastgoed verder. In april 2017 heeft Qrf City Retail haar eerste stap in de Nederlandse markt gezet met de aankoop van een portefeuille van vijf premium winkelpanden (waarvan enkele met bovenwoningen) op toplocaties in Nederland voor een totale investeringswaarde van 28,8 MEUR.
In 2017 heeft Qrf City Retail (na realisatie van deze transactie) voor meer dan 45 MEUR aan binnenstedelijk vastgoed verworven in Belgische en Nederlandse grootsteden.
Tegelijkertijd wil Qrf City Retail blijven inzetten op de verkoop van niet-strategische panden om zo de gemiddelde kwaliteit van de portefeuille te verhogen.
Ten gevolge van deze transactie groeit de Reële Waarde van de vastgoedportefeuille verder uit tot meer dan 290 MEUR. Het aandeel binnenstedelijk vastgoed binnen de portefeuille bedraagt ongeveer 87%.

Bron: QRF