Unizo wilt Uplace-dossier overhevelen naar provinciaal niveau

Na de vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor Uplace in Machelen door de Raad van State is het aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant om een nieuw voorstel uit te werken voor invulling van de site. Dat voorstel lanceert Unizo.

De uitwerking zou moeten gebeuren in overleg met de stakeholders. “De Vlaamse regering kan haar bevoegdheden delegeren naar een ander bestuursniveau. Volgens ons is de provincie het best geplaatst om die rol op zich te nemen”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. “We stuurden hierover een brief naar gouverneur De Witte en de leden van de bestendige deputatie.”

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant kent het dossier, staat dichter bij het terrein dan het Vlaamse niveau en heeft zelf ook belang bij een evenwichtige oplossing die goed is voor de omgeving. Dat zijn de argumenten van Unizo. De provincie staat ook boven het gemeentelijke niveau en is dus ideaal geplaatst om via overleg met Machelen en Vilvoorde en alle andere stakeholders tot een soort regiocontract te komen

Mogelijkheden

“De impact van dit dossier op de ruime omgeving is veel te groot om de gemeentelijke autonomie vrij spel te geven. We rekenen erop dat de Vlaamse regering dat beseft.”

Volgens Unizo moet het nu definitief gedaan zijn met het lanceren van varianten op het omstreden winkelcentrum in Machelen. “Een kmo-zone, al dan niet in combinatie met woongebied, een nieuw ziekenhuis nabij het station, een stukje groene zone: er zijn heel wat mogelijkheden bespreekbaar. Zolang ze maar economisch en maatschappelijk waardevol zijn en de omgeving en mobiliteit niet verstoren.”

Unizo wil actief deelnemen aan het overleg over de invulling van de site, als vertegenwoordiger van ondernemers in de onmiddellijke en ruimere omgeving.

Bron: madeinvlaamsbrabant