Provincie Vlaams-Brabant lanceert prijs voor waterrobuuste architectuur

Vlaams-Brabant is gevoelig voor overstromingen. Er bestaan voldoende technische mogelijkheden om architecturale projecten uit te werken die in harmonie zijn met het watersysteem. Om succesvolle projecten in de kijker te stellen lanceert de provincie een prijs voor waterrobuust bouwen.

De risico’s van onaangepast bouwen in overstromingsgevoelige gebieden worden nog vaak onderschat. Veel architecten en bouwheren hebben geen ervaring met waterrobuust bouwen. Ze zien de watertoets en bijhorende wetgeving vooral als obstakels die een snelle realisatie van hun project in de weg staan.

“Daarom willen we burgers sensibiliseren en bewust maken van de gevaren van onaangepast bouwen in overstromingsgevoelige gebieden”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. “Met de provinciale prijs 2018 voor waterrobuust bouwen willen we architecten en bouwheren stimuleren om na te denken over hoe ze hun gebouwen kunnen wapenen tegen overstromingen.”

Oplossingen

Als de architect en de bouwheer het aspect water in hun project omarmen, kan innovatieve architectuur ontstaan die in harmonie is met de omgeving. “Er bestaan tegenwoordig goede technische oplossingen om bouwprojecten duurzaam te realiseren, zonder negatieve gevolgen voor het watersysteem en zonder risico’s op wateroverlast bij overstromingen. Voorbeelden hiervan zijn paalwoningen, overstroombare kelders en amfibische gebouwen.”

Met de nieuwe prijs wil de provincie kwaliteitsvolle waterrobuuste initiatieven belonen. De focus ligt op projecten die op een creatieve, innovatieve en functionele manier waterrobuuste maatregelen in het ontwerp incorporeren, zonder voorbij te gaan aan de essentie van goede architectuur.

Het winnende project ontvangt 7.000 euro, waarvan 3.500 euro voor de architect en 3.500 voor de bouwheer. Het indienen van projecten kan tot 4 mei.

Bron: Madeinvlaamsbrabant.be