‘La Croisette’ een schoolvoorbeeld van strategisch, geïntegreerd en duurzaam denken

Een complete, slimme én duurzame heraanleg. Een nieuwe bladzijde voor Dinant en een mijlpaal in de herwaardering van zijn stadscentrum. Een heus visitekaartje voor de Haute Meuse en Wallonië. In aanwezigheid van het stadsbestuur en vertegenwoordigers van het Waalse Gewest, Belfius en de Europese Investeringsbank (EIB) zagen we op zondag 29 april 2018 de plechtige opening van ‘La Croisette dinantaise’.

Voor de inwoners en de talrijke toeristen een buitenkans om de anderhalve kilometer lange promenade op en langs de Maas te bewonderen in een feestelijke sfeer met muziek en film.
Dit tot de verbeelding sprekende project was een van de eerste dat door de EIB en Belfius werd uitgekozen in het kader van Smart Cities & Sustainable Development. Dit gezamenlijke financieringsprogramma helpt Belgische lokale besturen bij het realiseren van hun slimme en duurzame projecten op het vlak van mobiliteit, stadsontwikkeling en/of energie-efficiëntie.

Het programma bestaat sinds midden 2014 om de leningkosten zoveel mogelijk te drukken dankzij de gunstvoorwaarden via de EIB en vooral om een dynamiek op gang te brengen en ‘Smart Cities’ tot de nieuwe norm te maken bij de bouw van de steden en gemeenten van morgen.

Een centrale plaats teruggeven aan de Maas Gekneld tussen de alom bekende rots en het water van de Maas, kende Dinant in de loop der jaren enkel een groei in de lengte. De stad in de provincie Namen vormde slechts een smalle strook langs
de Maas, wat onder meer tot structurele mobiliteitsproblemen leidde en weinig ontplooiingsruimte toeliet. Zo ontstond het idee om een 500 meter lange en tot 5 meter brede promenade boven de rivier te bouwen.

Op die manier vergrootte men de totale beschikbare oppervlakte en kreeg het stadscentrum extra ademruimte. De letterlijk op het water veroverde ruimte opende nieuwe perspectieven om de hele rechteroever van de Maas compleet te herbekijken, te renoveren en heraan te leggen. Er is bijzondere aandacht besteed aan fietsers, voetgangers en mensen met een beperkte mobiliteit. En de stroom kreeg zijn plaats en sociale rol in het hart van de stad terug.
Ledverlichting waarvan sterkte en kleur veranderen volgens noodzaak.

Dankzij een brede promenade met zitbanken, bloemen en planten en binnenkort nieuwe terrassen – vandaar komt de benaming ‘Croisette’ – kunnen voetgangers en fietsers voortaan rustig en veilig flaneren langs het water. De Croisette is maar liefst anderhalve kilometer lang, van aan de Place Cardinal Mercier bij het binnenkomen van de stad tot aan de eveneens heraangelegde pleinen Balbour en Albert I.

De volledig gerenoveerde Maaskaaien bevatten 9 nieuwe aanlegsteigers en meerdere energiepalen voor de pleziervaart. Ook het netwerk om het afvloeiende water op te vangen en te beheren werd gemoderniseerd. Verder is er over de hele lengte voorzien in slimme, energiezuinige ledverlichting, zorgvuldig uitgekozen plantensoorten, duurzaam stadsmeubilair en gratis wifi: Dinant zit duidelijk in een Smart City-dynamiek.

Voordelige financiering
Experten van Belfius en de Europese Investeringsbank vonden ‘La Croisette’ een schoolvoorbeeld van strategisch, geïntegreerd en duurzaam denken.  Het gezamenlijke project van stad Dinant en het Waalse Gewest kwam hiermee in aanmerking voor een voordelige financiering in het kader van het programma Smart Cities & Sustainable Development.  De stad Dinant was een van de eerste lokale besturen om het financieringsprogramma aan te grijpen en de kost op het totale budget te drukken.

De realisatie werd toevertrouwd aan Artes TWT, in samenwerking met studiebureau Greisch – architectenbureau Canevas.

Richard Fournaux, burgemeester van Dinant:

“La Croisette is zonder twijfel de belangrijkste realisatie voor Dinant van de laatste decennia. Ik ben ervan overtuigd dat het project synoniem zal staan voor een nieuwe wind voor de stad, haar winkels en inwoners. Ik ben dus bijzonder blij dat we konden rekenen op Belfius en de Europese Investeringsbank om dit project te financieren. Dankzij de gunstige voorwaarden van het programma ‘Smart Cities & Sustainable Development’ hebben we de rentelasten in het totale budget aanzienlijk kunnen verlichten.”

Dirk Smet, directeur Distributie Public & Social Banking bij Belfius:

“Als historische partner van openbare besturen en als motor van de Belgische economie ziet Belfius het als zijn plicht om steden en gemeenten te begeleiden richting toekomstige, duurzame projecten. Om op die manier een voorbeeldrol op te nemen voor burgers, ondernemingen en andere openbare besturen.
Het doet ons plezier dat dit grote en voor Dinant emblematische project gerealiseerd kon worden dankzij ons programma ‘Smart Cities and Sustainable Development’, in cofinanciering met de
Europese Investeringsbank. Belfius gaat er trots op dat het openbare besturen en privéondernemingen via zijn Smart Belgiumstrategie en verschillende partnerships – o.m. de samenwerking met de EIB voor de financiering van
slimme projecten – ertoe kan overhalen om samen te werken rond 8 prioritaire domeinen (o.a. mobiliteit, stadsontwikkeling, circulaire economie, energie, milieu…) en onze samenleving slimmer en
duurzamer te maken.”

Jean-Christophe Laloux, directeur-generaal, Europese Investeringsbank :

“Tegen 2050 zal ongeveer 75% van de wereldbevolking in steden wonen. Daarom is de transformatie naar slimme en duurzame steden een van de belangrijkste doelstellingen voor de EIB. Samen met Belfius, als bevoorrechte partner voor het ‘Smart Cities’-programma in België, helpen we de lokale besturen om hun projecten te realiseren. Als ‘Bank van de Europese Unie’ hebben we hierdoor een rechtstreekse en snelle impact op het milieu en op het dagelijkse leven van de burgers.
Dit is het concrete engagement van Europa ten dienste van steden en gemeenten, maar vooral voor de burgers en de lokale ontwikkeling”.

Al meer dan 100 projecten, waarvan 9 in de provincie Namen In juni 2014 sloegen Belfius en de Europese Investeringsbank (EIB) de handen in elkaar om de ontwikkeling van ‘Smart Cities’ in België – een Europese primeur – een duw in de rug te geven. Sindsdien hebben al meer dan 100 slimme en duurzame projecten kunnen profiteren van deze begeleiding en de gunstige financieringsvoorwaarden. Een van die projecten is ‘La Croisette’ in  Dinant, naast nog vele andere: het stadsvernieuwingsproject ‘h^aqua’ in Harelbeke, de eerste biologische zwemvijver van België op de gesaneerde site Belvédère in Dour, de renovatie van de toeristische dienst van Hastière, de herinrichting van een gevaarlijk kruispunt tot een gezellig dorpsplein in Heer-sur-Meuse, het energiezuinig maken van een gemeenteschool tot het type ‘RTG’ (niet-geïsoleerd prefabgebouw) in Flémalle, de geïntegreerde bibliotheek/academie van Aalst, het nieuwe Administratief en Bestuurscentrum van Sint-Gillis-Waas, bijna-energieneutrale (BEN) assistentiewoningen in Schelle, een energiezuinig stadsdepot in Poperinge, de nieuwe brandweerkazerne van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg enz.

De lokale besturen kunnen een cruciale rol spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming en in de ontwikkeling van de circulaire economie, o.a. door het goede voorbeeld te stellen en zo ondernemingen, particulieren en andere organisaties ertoe aan te zetten op hun beurt milieuvriendelijke initiatieven te nemen. Talrijke Belgische steden en gemeenten – heel recent nog Dinant en 19 andere gemeenten van de provincie Namen – hebben het Burgemeesterconvenant al ondertekend. Ze verbinden zich ertoe inspanningen te leveren ten voordele van het klimaat om de CO2-uitstoot op hun grondgebied te verminderen. Met de financieringsprogramma’s Smart Cities, Climate Action & Circular Economy en Smart Cities & Sustainable Development begeleiden Belfius en de EIB hen daar optimaal bij.

Bron: Belfius