Belfius Smart Belgium Awards Genomineerden

Belfius Smart Belgium Awards

Officiële uitreiking van de Awards op het Smart Belgium Event op 21 maart 2018

Welke innovatieve en duurzame projecten die een echt antwoord bieden op de uitdagingen van onze samenleving, zullen op het Smart Belgium Event op 21 maart in de prijzen vallen? Kleine en grote ondernemingen, start-ups, scholen en universiteiten, ziekenhuizen en lokale besturen dienden samen niet minder dan 233 kandidaturen in. Een duidelijk bewijs van de innovatiezin in alle hoeken van het land. 50 ervan werden genomineerd voor de finale en maken kans op een van de 5 Awards en de publieksprijs die op de slotceremonie zullen worden uitgereikt in aanwezigheid van talrijke professionals en deskundigen uit het bedrijfsleven, de lokalen besturen, het onderwijs en de gezondheidssector.

Circulaire economie, Smart City diensten, Onderwijs, Energie, Milieu, Gezondheid & Preventie, Mobiliteit, Stadsontwikkeling: dat waren de 8 domeinen waarin ondernemingen, ziekenhuizen, rusthuizen en andere zorginstellingen, scholen, universiteiten en onderzoekscentra, steden en gemeenten, intercommunales en andere lokale besturen hun beste projecten konden indienen. Om de 233 kandidaturen te beoordelen, deed Belfius een beroep op diverse vakjury’s met vertegenwoordigers uit de academische wereld, onderzoeksinstellingen, de zorg- en de technologiesector. Na de deliberatie bleven er in elke categorie nog 10 projecten over. De 50 genomineerden – waaronder Sint-Niklaas, BOSAQ, Odisee Hogeschool en AZ Maria Middelares – zullen hun project binnenkort komen verdedigen voor de eindjury, die de laureaten zal aanduiden.

De 4 genomineerden uit Oost-Vlaanderen:

Categorie ‘Belfius Smart City Award ≥ 30.000 inwoners’
De Warmste Wijk ligt in Sint-Niklaas

Dankzij het renovatieproject in de Elisabethwijk wil de stad samen met de bewoners de renovatiegraad van de woningen verhogen en de CO2-uitstoot drastisch verlagen tegen 2020. De stad wil minstens 500 gezinnen (1 op 3) in de wijk overtuigen om hun energieverbruik te laten monitoren.
In minstens 250 panden in de Elisabethwijk zal er een energiescan gebeuren en krijgen de bewoners info voor kleine energievriendelijke aanpassingen. Minstens 240 panden krijgen een doorgedreven energie-audit, met persoonlijk advies en een intensieve opvolging van hun renovatiedossier. De stad zoekt ook minstens 10 panden die een volledige renovatie zullen ondergaan. Ze zullen na renovatie bijna-energieneutraal zijn.
De wijkbewoners zijn vrijwilligers en worden gestimuleerd om bijvoorbeeld als ‘energiemeester’ hun buren te helpen bij het besparen op hun energiefactuur.

Categorie ‘Belfius Smart Company Award < 10 miljoen omzet’
BOSAQ maakt water drinkbaar voor iedereen

BOSAQ bedacht een duurzaam waterzuiveringssysteem dat elk watertype (rivier, zee, regen) drinkbaar maakt. Met deze unieke oplossing mikt de Gentse start-up zowel op overheden, hotels als ngo’s.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) leeft tegen 2025 de helft van de wereldbevolking in een gebied waar drinkbaar water schaars dreigt te zijn. Met die cijfers in gedachte ontwikkelde BOSAQ de SolarAQ: een waterzuiveringsinstallatie die elk type water omzet tot drinkbaar water.
“Onze installatie functioneert 100% op hernieuwbare energie”, vertelt Jacob Bossaer, CEO van BOSAQ. “Zonnepalen met bijhorende batterijen zorgen ervoor dat het systeem de klok rond gebruikt kan worden. In de toekomst zal de SolarAQ ook werken op windenergie en waterkracht.”

4.000 liter drinkbaar water per uur
De innovatie van de Gentse start-up is vanaf maart 2018 klaar voor de markt. De SolarAQ zal te koop zijn in verschillende formaten. Afhankelijk van de capaciteit zal een installatie tussen de 30 tot 4.000 liter drinkbaar water per uur kunnen produceren.
De logistieke ketting waarbij flessenwater gekocht en vervoerd moet worden, valt dankzij onze oplossing volledig weg
Jacob Bossaer, CEO BOSAQ: “We mikken in de eerste plaats op overheden en ngo’s die actief zijn in Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië, op locaties waar de bevolking over onvoldoende drinkbaar water beschikt”, zegt Jacob Bossaer.
Wereldwijd kampen 844 miljoen mensen met een gebrekkige toegang tot drinkbaar water. Om de sociale dimensie van hun project te beklemtonen, stort BOSAQ daarom 10% van hun winst door naar Water Heroes. Die vzw stelt de SolarAQ gratis ter beschikking van ontwikkelingsprojecten met een grote urgentie.

Volledig circulair watersysteem
BOSAQ zal de SolarAQ ook aan de man brengen in de profitsector. Hotels zijn de eerste doelgroep. “Met onze technologie kunnen wij zee-, rivier-, of regenwater omzetten in zuiver drinkwater”, legt de CEO uit. “Dat water kunnen hotels verkopen aan hun gasten onder het private label van BOSAQ. Dat is slimme marketing, economisch voordelig én duurzaam.”
Het doel van BOSAQ is om op een zo duurzaam mogelijke wijze de watercrisis aan te pakken en mensen te voorzien van gezond drinkwater. “Dankzij onze oplossing valt de logistieke ketting waarbij flessenwater gekocht en vervoerd wordt volledig weg. We vermijden zo ook dat er verpakkingsafval kan worden achtergelaten”, aldus de CEO.

De volgende stap die BOSAQ wil nemen, is het proper maken van afvalwater. “Zo kunnen we een volledig circulair watersysteem aanbieden, waarbij hotels en resorts hun eigen afvalwater zuiveren en opnieuw inzetten: voor zwembaden, douches enzovoort. Dat systeem, gekoppeld aan onze bestaande drinkwaterinstallatie, zal ervoor zorgen dat hotels uiteindelijk volledig onafhankelijk van het waternet zullen kunnen functioneren”, vertelt Jacob Bossaer.
BOSAQ adviseert vandaag ook bedrijven bij hun waterbeheer. “Op basis van een analyse van hun waterhuishouding doen we aanbevelingen die het waterverbruik doen dalen. We optimaliseren ook waterzuiveringsinstallaties, recent nog bij een koekjesfabrikant. Hun productieproces liet veel vetten achter in het afvalwater. We vonden een manier om hun afvalwater schoner te maken. Daar verdienen ze nu geld mee: ze verkopen de vetstoffen om er biodiesel van te maken. Een mooie win-winsituatie.”

Categorie ‘Belfius Smart Care Award’
Odisee Hogeschool

App ondersteunt ouders van vroeggeboren baby’s
Odisee Hogeschool wil een app ontwikkelen om de betrokkenheid van de ouders te verhogen bij de zorg voor hun premature baby die opgenomen is op de Neonatale Intensieve Zorgen.
Een dergelijke opname stelt ouders emotioneel zwaar op de proef. Bijkomend moeten ze ook een massa informatie verwerken. Daarom wil de PremApp de communicatie tussen ouders en zorgverleners bevorderen. Via de app worden de ouders niet alleen begeleid en ondersteund, maar ook gestimuleerd om de zorg voor hun kind op te nemen.
De PremApp is een gezamenlijk project van de opleiding Vroedkunde en ICT van de Odisee Hogeschool met als partners UZGent, UZBrussel, LUCA school of arts, AZ Sint Blasius, ZOL Genk, UGent en VVOC (Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen).
Sleutelbegrippen bij de ontwikkeling zijn: wetenschappelijk onderbouwd, gebruiksvriendelijk, vertrekken vanuit de behoeften van ouders, ouderparticipatie/betrokkenheid bij de zorg bevorderen, focus op informatie en communicatie, in nauw overleg met het werkveld.

AZ Maria Middelares
Een intelligente vinger aan de pols van de gezondheidstoestand
Het Gentse AZ Maria Middelares volgt de algemene toestand van zijn patiënten via een EWS-protocol (Early Warning Score). Zo kon het ziekenhuis het aantal reanimaties met 80% verminderen.
Om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren, krijgen sommige patiënten een draagbare biosensor die hartslag, ademhaling en de temperatuur meet en vervolgens de waarden doorgeeft aan het elektronisch patiëntendossier. Die voortdurende monitoring zorgt voor een groot gevoel van veiligheid. Zodra de toestand van de patiënt achteruitgaat, gaat een alarm af bij de verpleegkundige van het ‘Rapid Response Team’.
Dankzij deze intelligente technologie krijgen de verpleegkundigen meer tijd om zich toe te leggen op hun zorgtaken. De patiënt krijgt op zijn beurt de juiste zorg, zonder dat men een beroep moet doen op duurdere gespecialiseerde zorg.

5 Awards en een publieksprijs
De Belfius Smart Belgium Awards bestrijken 3 domeinen – Smart Cities, Smart Companies, Smart Care – en zijn onderverdeeld in 5 categorieën. Naast de 5 Awards wordt er op woensdag 21 maart 2018 ook een publieksprijs uitgereikt. Voor die publieksprijs kan tijdens de weken vóór de ceremonie elektronisch worden gestemd via de website https://smartbelgium.belfius.be. Op die manier wil Belfius iedereen de kans geven om te kiezen voor het project van zijn voorkeur.

Voor meer info over de Belfius Smart Belgium Awards 2017:
https://smartbelgium.belfius.be

Bron: Persbericht Belfius 2-2018