Wijzigingen in de Raad van Bestuur van IMMOBEL

Om de ontwikkeling van IMMOBEL te bevorderen heeft de Raad van Bestuur van IMMOBEL verschillende scenario’s onderzocht voor toenadering tussen Allfin en IMMOBEL, waaronder een fusie tussen beide groepen.

Na grondige analyse van het dossier heeft de Raad van Bestuur van IMMOBEL beslist om niet over te gaan tot een fusie en tot de benoeming van een nieuwe CEO zodat IMMOBEL een nieuwe ontwikkelingsfase kan beginnen. Met wederzijdse instemming werd beslist dat Gaëtan Piret, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de BVBA GAËTAN PIRET, ten laatste op 15 december 2015 zijn mandaat ter beschikking stelt van de Raad van Bestuur. Zijn opvolger zal tijdens een volgende Raad van Bestuur worden aangeduid. Intussen zal Gaëtan Piret in samenwerking met zijn opvolger instaan voor de overdracht van de dossiers.

De Raad van Bestuur van IMMOBEL dankt Gaëtan Piret voor zijn prestaties voor IMMOBEL gedurende een kwarteeuw, waarvan meer dan 20 jaar als Bestuurder en bijna 10 jaar als Afgevaardigd Bestuurder. Door het belang, de kwaliteit en het aantal ontwikkelingen onder zijn leiderschap en zijn strategische visie kon de onderneming een cruciale positie innemen in de markten waar ze actief is en sterke resultaten neerzetten.De Raad wenst hem veel succes in zijn talrijke toekomstige projecten.

Deze bijna 25 jaar ten dienste van IMMOBEL en al zijn stakeholders hebben mij de kans gegeven om talrijke uitdagingen aan te gaan en tot een goed einde te brengen. Ik wens dan ook alle partijen te bedanken die aan dit succes hebben bijgedragen. De nieuwe richting die de referentieaandeelhouder heeft aangegeven, betekent zowel voor het bedrijf als voor mezelf een nieuwe start, wat ik ten zeerste toejuich“, aldus de heer Gaëtan Piret.

Nadat hij de Belgische verankering van het aandeelhouderschap heeft versterkt en als Voorzitter van de Raad van Bestuur gedurende acht jaar de ontwikkeling van IMMOBEL heeft verzekerd, wenste Graaf Buysse zijn mandaat van Voorzitter en van Bestuurder, voortijdig ter beschikking te stellen. De Raad van Bestuur van IMMOBEL heeft akte genomen van deze beslissing en Marnix Galle, Bestuurder bij IMMOBEL sinds 2014, als Voorzitter van de Raad aangesteld. De beslissing van Graaf Buysse treedt in werking op 26 augustus. Graaf Buysse zal de titel van Erevoorzitter dragen.

IMMOBEL heeft de afgelopen jaren verschillende referentieaandeelhouders gekend,” stelt Graaf Buysse vast. “Het lag me bijzonder aan het hart om de Belgische verankering van IMMOBEL te versterken om de verdere ontwikkeling van een van de meest prestigieuze beursgenoteerde immobiliënmaatschappijen van België te verzekeren. Ik ben verheugd dat deze verankering voortaan verzekerd is door de persoon die de Groep Allfin met dynamisme en voorspoed heeft vervuld.”

De Raad van Bestuur van IMMOBEL dankt Graaf Buysse voor zijn jarenlange inzet als Voorzitter en zijn belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van de Groep en haar huidige centrale positie op de Belgische vastgoedmarkt. Zijn inbreng en zijn engagement vanaf 2007, meer bepaald bij het opstellen van het strategisch plan, waardoor IMMOBEL zijn positie heeft kunnen versterken in Polen, het Groothertogdom Luxemburg en Vlaanderen. Deze verwezenlijkingen zijn zeer gunstig gebleken voor de stakeholders van IMMOBEL, in het bijzonder de aandeelhouders. De afgelopen vijf jaar is de beurskoers gestegen van 31 EUR naar 48 EUR in augustus 2015. De uitgekeerde dividenden en de kapitaalvermindering bedroegen 30,50 EUR per aandeel, terwijl het meest recent geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR het hoogste is dat werd opgetekend sinds 2007. En eind januari 2015 heeft de beurskapitalisatie van IMMOBEL op Euronext Brussels het boekhoudkundig eigen vermogen overschreden.

De  aantredende  Voorzitter  van  de  Raad  van  Bestuur  van  IMMOBEL,  Marnix  Galle,  zegt hierover het volgende: “Ik dank de Raad van Bestuur van IMMOBEL voor zijn vertrouwen en de eer die mij te beurt valt om Graaf Buysse te mogen opvolgen, die, met Gaëtan Piret en het team  van  IMMOBEL  de  Groep  gemaakt  heeft  die  hij  vandaag  is.  Ik  zal  me  er  vooral  op toeleggen om de ontwikkeling van IMMOBEL voort te zetten en te versnellen en zo waarde te creëren voor de klanten en voor al de aandeelhouders van IMMOBEL.

Bron: Persbericht Immobel
Download: Persbericht (NL)Press release (EN)Communiqué de Presse (FR)