Verkoop van West-Vlaams provinciehuis Abdijbeke via COVAST en netwerk van vastgoedmakelaars bijzonder succesvol

Verkoopprijs van ruim 4,3 miljoen euro ligt bijna 50% boven instelprijs

De verkoop van het West-Vlaamse provinciehuis Abdijdeke is volledig afgerond en mét succes. Het provinciebestuur incasseert meer dan 4,35 miljoen euro voor het gebouw, wat bijna 50% meer is dan de instelprijs. De provincie deed voor de verkoop beroep op COVAST, dat dankzij zijn netwerk van vastgoedmakelaars heel wat interesse voor het provinciehuis kon opwekken. 

De Vlaamse regering besliste een hele tijd terug om de provincies af te slanken en de uitvoering van de persoons- en cultuurgebonden bevoegdheden per 1 januari 2018 over te nemen. Door de hiermee gepaard gaande overheveling van provinciepersoneel naar de Vlaamse overheid en de lokale besturen, kan de ruimte die hierdoor zal vrijkomen in het provinciehuis Boeverbos in Sint-Andries ingenomen worden door de diensten die momenteel gehuisvest zijn in het provinciehuis Abdijbeke, namelijk de diensten gebouwen, mobiliteit, waterlopen en COOP (Contracten, overheidsopdrachten en patrimonium). Op donderdag 22 juni 2017 besliste de provincieraad van West-Vlaanderen daarom om het provinciehuis van Abdijbeke te verkopen via het platform van COVAST.

Filip Van der Veken, afgevaardigd bestuurder COVAST: “Sterke interesse van diverse investeerders resulteerde in verschillende biedingen.”

De opstart van de verkoop van het provinciehuis Abdijbeke werd door COVAST gelanceerd op maandag 3 juli met een minimum te behalen instelprijs van € 2.950.000 waarbij een eerste publieke biedingsfase liep tot 2 oktober.

“Al vrij snel bleek dat diverse partijen sterke interesse toonden om het gebouw met een totale oppervlakte van 3.000 m² en bovengrondse bebouwde oppervlakte van 4.014 m² aan te kopen. Heel wat kandidaat-investeerders brachten een bezoek aan het provinciehuis. Uiteindelijk resulteerde dit in tien concrete biedingen waarvan het  hoogste bod €4.107.000 bedroeg. Het feit dat een 25-tal verschillende vastgoedkantoren actief meewerkten om een kandidaat-koper te vinden, is hier niet vreemd aan”, aldus Filip Van der Veken, afgevaardigd bestuurder van COVAST.

Aangezien tijdens de eerste publieke fase bleek dat meerdere geïnteresseerde kandidaat-investeerders een bod hadden uitgebracht, kreeg iedereen nog eens de kans om tijdens een tweede geheime biedingsfase (die liep van 12 tot en met 20 oktober 2017) via de gerechtsdeurwaarder hun ‘Best & Final Offer’ uit te brengen. De finale verkoopprijs kwam hierdoor uiteindelijk op €4.358.000 te liggen, hetgeen voor het provinciebestuur van West-Vlaanderen een bijzonder mooi resultaat is en bijna 50% boven de instelprijs ligt.

Eindresultaat via COVAST en vastgoedmakelaars overtreft de verwachtingen

Gedeputeerde Bart Naeyaert“De provincie is tevreden over de samenwerking met COVAST. Ons bestuur wist dat COVAST met diverse stads- en gemeentebesturen en OCMW-besturen samenwerkte, dit telkens met goede referenties dankzij een breed netwerk en een transparante procedure.”

De eigenlijke verhuis van de diensten van de provincie is voorzien tegen uiterlijk 1 september 2018.