Montea blikt tevreden terug op beursintroductie

Na overnames van bijvoorbeeld een Decathlon en diverse investeringen in 2017 is Montea erg ambitieus.

Hier een samenvatting van het gehele rapport:

Het EPRA resultaat1 van Montea over de eerste 9 maanden van 2017 bedraagt € 19,8 miljoen, in lijn met het EPRA resultaat over dezelfde periode in 2016 (€ 19,8 miljoen). Het netto huurresultaat (€ 30,2 miljoen) daalt licht t.o.v. het netto huurresultaat over dezelfde periode in 2016 (€ 30,6 miljoen) of € 0,4 miljoen naar aanleiding van een hogere verbrekingsvergoeding ontvangen van Neovia Logistics in 2016 (€ 2,3 miljoen) ten opzichte van de éénmalige verbrekingsvergoeding ontvangen van SAS Automotive in 2017 (€ 1,3 miljoen) deels gecompenseerd door de huurinkomsten ontvangen naar aanleiding van de gemaakte investeringen later in 2016 en 2017. Ook het huurverlies naar aanleiding van de verkoop van 2 Franse panden eind 2016 en het derde Franse pand in maart 2017 wordt gecompenseerd door deze huurinkomsten. Het EPRA resultaat per aandeel daalt naar € 1,90 per aandeel voor de eerste 9 maanden van 2017 t.o.v. € 2,03 per aandeel voor dezelfde periode in 2016.

De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt € 631,2 miljoen, een stijging van € 14 miljoen (+2%) t.o.v. 30/06/2017. De reële waarde van de Belgische vastgoedportefeuille bedraagt
€ 335,4 miljoen, deze van Frankrijk € 96,1 miljoen en deze van Nederland € 199,7 miljoen. De groei van de reële waarde in België is voornamelijk het gevolg van de oplevering van het 8.800 m²
crossdock center voor Mainfreight te Genk, welke een totale investeringswaarde vertegenwoordigt van € 7,2 miljoen en van de stijging van de reële waarde van de bestaande portefeuille van € 1,4 miljoen. In Nederland stijgt de reële waarde van de vastgoedportefeuille naar aanleiding van de verdere ontwikkeling van het uitbreidingsproject te Waddinxveen verhuurd aan Delta Wines alsook naar aanleiding van de significante stijging van de reële waarde van de bestaande portefeuille van € 2,9 miljoen. De reële waarde van de bestaande portefeuille in Frankrijk steeg met € 0,5 miljoen. De verdere toename van de reële waarde van de vastgoedportefeuille in Frankrijk is het gevolg van de verdere ontwikkeling van het buildto-suit project te Camphin.

De bezettingsgraad4 bedraagt 95,6% ten opzichte van 95,8% eind juni 2017. De leegstand bevindt zich op het gebouw te Willebroek, voor dewelke een verbrekingsvergoeding werd ontvangen in 2016 van Neovia Logistics en het gebouw te Puurs, voorheen verhuurd aan H&M. Verder staat een deel van het gebouw te Milmort (voorheen verhuurd aan Vincent Logistics) te huur. Het pand dat werd verhuurd aan SAS Automotive, en waarvoor een eenmalige verbrekingsvergoeding werd bekomen, werd verhuurd aan Bleckmann België NV.

De gemiddelde duurtijd van de contracten tot hun eerste opzegmogelijkheid bedraagt 7,5 jaarten opzichte
van 7,8 jaar eind Q2 2017.

Lees het gehele rapport op: Montea