‘De brexit is een bedreiging voor de Brusselse vastgoedmarkt’

De brexit, de frexit, een afgeketste nexit, Trump,… Het is de voorbije weken en maanden nauwelijks hardop gezegd, maar dit soort gebeurtenissen maakt onze Brusselse vastgoedmarkt hoe langer hoe kwetsbaarder. Er is dringend actie nodig, zegt Stéphan Sonneville (CEO van Atenor) op de vooravond van Realty, het vastgoedevent voor professionelen.

Zowel de brexit als Trump hebben ons de jongste tijd duidelijk gemaakt dat we in een tijdperk leven waarin het onwaarschijnlijke soms mogelijk wordt. En zit er nog een frexit aan te komen? Of wie weet nog wel een nexit? Dat alles zorgt voor onzekerheid, wat zich ook toont op de economische markten. Tegelijkertijd zijn we de voorbije maanden ook getuige geweest van de veerkracht van onze maatschappij. Het is duidelijk geworden dat de markten zich blijkbaar aanpassen en meer en meer dat soort risico’s incalculeren. Voor de vastgoedsector zou je al die situaties zelfs als een kans kunnen zien. Want vastgoed wordt vandaag meer dan ooit als een veilige belegging gezien. Een investering die voor hogere rendementen zorgt dan het spaarboekje.

In feite zou je kunnen stellen dat het goed nieuws is voor de vastgoedsector als onzekerheid de norm wordt. Maar helaas, was het maar zo eenvoudig. Er zijn nog een hele reeks andere factoren waarmee we rekening moeten houden. Zo hebben we in Brussel geen concentratie van grote commerciële bedrijven zoals in Parijs, noch een financieel centrum zoals in Luxemburg. Brussel, dat zijn de Europese instellingen. Bijgevolg maakt de brexit dus ook de Brusselse vastgoedmarkt kwetsbaar.

Onze vastgoedmarkt mag dan wel nog altijd op volle toeren draaien, laten we de alarmsignalen van onder meer de brexit niet negeren. Onder meer internationale overheidsinstanties zullen er niet meer zo snel voor kiezen massaal te investeren in een nieuw gebouw. Ja, op heel korte termijn schept de brexit her en der opportuniteiten voor onze eigen markt. Verschillende bedrijven die het Verenigd Koninkrijk moeten verlaten, zullen ongetwijfeld naar de Brusselse vastgoedmarkt kijken. Maar laten we ons daar niet op blindstaren, want veel meer dan wat kruimels zal dat niet opleveren.

Om Brussel internationaal echt op het voorplan te houden, moet er dringend reclame gemaakt worden voor onze hoofdstad. Dat moet gebeuren voor onze talrijke exportbedrijven die door de brexit heel wat dreigen te verliezen. Maar sta me toe om ook eens het gigantische belang van onze Brusselse vastgoedmarkt te onderlijnen, iets wat veel te weinig gebeurt. Een kwetsbare Brusselse vastgoedmarkt is nefast voor onze economie. Daarom moeten we nu vanuit Brussels oogpunt keihard en zonder veel gêne actie ondernemen om de in Londen gevestigde bedrijven naar Brussel te halen. Laat op dat gebied elk bestuursniveau zijn rol spelen. Hoe massaler, hoe beter, want het spreekt voor zich dat wij niet de enigen zijn die de uitwijkelingen uit het Verenigd Koninkrijk proberen aan te trekken.

Lees meer: Trends Knack