Belfius richt Smart Belgium Services op

Belfius richt een filiaal op om samen met de steden, gemeenten en ondernemingen te bouwen aan een duurzamere en slimmere samenleving Smart Belgium Services wil de referentie worden voor het definiëren van smart strategieën en het concretiseren van smart projecten in België.

De oprichting van Smart Belgium Services, in samenwerking met Strategy&, onderdeel van PwC, kadert in de “Smart Belgium”-strategie van Belfius. Deze strategie bouwt verder op de dynamiek van de Smart Cities-initiatieven die sinds 2014 bij Belfius lopen. Smart Belgium Services heeft 2 missies. De eerste missie is steden en gemeenten helpen om een Smartstrategie te definiëren en een concreet actieplan uit te stippelen om die strategie te realiseren. De tweede missie is een “Smart Belgium”-ecosysteem bouwen met alle spelers die bij de ontwikkeling van “Smart Cities” in België betrokken zijn: overheden, ondernemingen, de academische wereld en de burgers.

Meer dan ooit staat onze samenleving voor nooit geziene uitdagingen op sociaal-economisch, digitaal
en technologisch vlak:

  • maatschappelijke uitdagingen: vergrijzing, overbevolking, klimaatproblemen, mobiliteit, nieuwe regelgevingen…
  • digitale evoluties: Artifical Intelligence, Internet of Things, blockchain, robotics…
  • technologische evoluties: nieuwe energieproductie, nieuwe afvalverwerkingsmethodes, productoptimalisaties, e-care solutions…

Met Smart Belgium Services wil Belfius, in samenwerking met Strategy&, een antwoord bieden op de concrete vraag tot samenwerking rond deze uitdagingen die komt van veel steden en  gemeenten, bedrijven en andere instellingen.

De aanpak van Smart Belgium Services is in twee opzichten origineel. Aan de ene kant hanteert Smart Belgium Services een globale, holistische aanpak in deze acht domeinen: energie, mobiliteit,
circulaire economie, leefmilieu, stadsontwikkeling, slimme stadsdiensten, gezondheid en preventie, en onderwijs. Aan de andere kant wil Smart Belgium Services, via het ecosysteem, co-creatie van duurzame en innovatieve oplossingen vergemakkelijken, het aanbod van Smart producten en – diensten permanent verbeteren en meteen ook een reële markt tot stand brengen voor de
ondernemingen die deel uitmaken van het eco-systeem.

Smart Belgium Services kan als filiaal van Belfius, niet alleen bouwen op het netwerk en de doorgedreven kennis van Belfius als traditionele partner van de publieke en sociale sector en van
talrijke ondernemingen. Maar het kan ook rekenen op de jarenlange expertise van Belfius inzake financiering en begeleiding van “Smart City”-projecten. Voorts kan Smart Belgium Services, dankzij het samenwerkingsakkoord dat gesloten werd met Strategy&, onderdeel van PwC, bogen op de unieke expertise van Strategy& in digitale en telecominfrastructuur en op de ervaring van zijn consultants en deskundigen met smartcitystrategieën, o.a. in Duitsland en Nederland.

“De steden buigen zich alsmaar meer over innoverende en digitale strategieën, om gewapend te zijn voor de groeiende uitdagingen van deze tijd: energie, mobiliteit, milieu enzovoort”, zegt Fernand Dimidschstein, vennoot en directeur van Strategy& in België. “Als praktijkgerichte strategen bestaat onze rol erin hen de juiste keuzes voor de lange termijn te helpen maken en ideeën te vertalen in concrete projecten die tastbare resultaten kunnen opleveren. Als onderdeel van het PwC-netwerk kunnen wij vertrouwensrelaties, ervaring en een reputatie van kwaliteit inbrengen. Wij kunnen dus verder gaan dan de ideeën en een ruime waaier aan technische en functionele competenties aanbieden”.

Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius en hoofd Public & Corporate Banking zegt: “Met de oprichting van Smart Belgium Services zijn we voortaan aanwezig in alle stadia van slimme projecten: het bijeenbrengen van alle betrokken spelers – want het antwoord op de maatschappelijke uitdagingen moet collectief worden gegeven –, het aanreiken van innoverende oplossingen en de uiteindelijke financiering van de projecten. Op die manier vervult Belfius een van zijn maatschappelijke engagementen, namelijk helpen bouwen aan een slimmere en duurzamere Belgische samenleving”.

Bron: Belfius