Belfius Bank, kassier van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot eind maart 2023

De overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot de kassiersfunctie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd toegewezen aan Belfius Bank voor een nieuwe periode die loopt tot eind maart 2023. Belfius Bank wordt opnieuw bevestigd als exclusief kassier, een rol die het al ononderbroken opneemt sinds 1991, en wordt gewaardeerd voor zijn expertise en ervaring in financiële diensten voor de openbare besturen.

De wet verplicht Gewesten en Gemeenschappen een “kassier” aan te duiden, d.w.z. een bankinstelling waar ze hun thesaurie centraliseren en die belast is met de uitvoering van hun verrichtingen, inclusief een adequate reporting. De kassier beheert de zichtrekeningen, registreert al de ontvangsten en voert al de betalingen uit. Daarnaast doet hij beleggingen op korte termijn en past eventuele thesaurietekorten bij.

Na een marktbevraging heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten die functie voor de periode van 1 april 2018 tot 31 maart 2023 toe te wijzen aan Belfius Bank. Het hernieuwt daarmee zijn vertrouwen in de bank als kassier en bevestigt haar status van specialist in financiële dienstverlening voor de regionale en lokale besturen.

Belfius is al 26 jaar kassier van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is bij elke marktbevraging ononderbroken in die rol bevestigd geweest. De bank vervult die kassiersfunctie ook voor het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en tal van andere overheidsinstellingen.

Om de lokale en regionale besturen een reële toegevoegde waarde te bieden, stelt Belfius alles in het werk om zijn producten- en dienstengamma voortdurend aan te passen aan hun specifieke karakter en evoluerende behoeften.

Bron: Belfius