Atenor verkoopt in Boedapest een vierde gebouw in minder dan een jaar tijd

ATENOR kondigt de verkoop aan, in toekomstige staat van voltooiing, van het vierde pand van de campus VACI GREENS in Boedapest (Hongarije) aan een Hongaars privéfonds. Dat pand (“Vaci Greens D”) omvat 14.145 m² kantoren, 1.502 m² handelsruimte en 260 ondergrondse parkeerplaatsen. Het pand, waarvan de bouw begin 2018 zal voltooid zijn, is reeds gedeeltelijk (voor 25%) verhuurd aan UNILEVER en aan handelszaken.

De verkoop wordt afgerond bij de levering van het gebouw begin 2018, maar zal a rato van het voltooiingspercentage in 2017 reeds een positieve impact hebben op de resultaten van ATENOR. De totale marge die dit pand D oplevert zal lager zijn dan die van de verkoop van de drie vorige gebouwen, omdat de historische aankoopprijs voor het terrein D hoger lag. Toch willen er erop wijzen dat met de verkoop van de twee andere panden op dezelfde campus VACI GREENS (de verkoop van het eerste pand dateert uit 2016), deze transacties een belangrijke gecumuleerde impact zullen hebben op de resultaten van 2017.

Dankzij dat vierde commerciële succes in enkele maanden tijd, plukt ATENOR voluit de vruchten van haar ontwikkelingsstrategie in Centraal-Europa, waarbij voor deze eerste vier Verkooptransacties een bedrag van circa € 185 miljoen werd geïnd.

Voor alle duidelijkheid: de campus VACI GREENS in Boedapest telt 6 gebouwen die in totaal goed zijn voor 120.000 m² kantoren. Daarvan zijn er 3 panden voltooid en is het 4e (het voorwerp van deze verkoop) in aanbouw.

Dankzij de solide ervaring die ATENOR nu bijna 10 jaar op deze markt heeft opgebouwd en geruggensteund door de verkooptransacties die de voorbije maanden werden gesloten, streeft ATENOR ernaar haar rol als belangrijke speler op deze zeer groeigerichte markt aan te scherpen. In die context kondigde ATENOR recentelijk de aankoop aan van een nieuw project in Boedapest (ARENA BUSINESS CAMPUS (ex Hungaria 30), goed voor 80.000 m²).

ATENOR maakt dus resoluut verder werk van haar strategie inzake de ontwikkeling van vastgoed in Europese grootsteden dat duurzaam positieve economische fundamentals biedt, en bevestigt hiermee haar rol als referentiespeler in Brussel, Luxemburg, Parijs, Boedapest en Boekarest.

Bron: Atenor