Intelligent groendak maakt steden weerbaarder tegen klimaatverandering

In Antwerpen plant de KU Leuven het eerste intelligente groendak in ons land neer. Op basis van de weersvoorspelling beslist het computergestuurde dak om water op te slaan of af te voeren naar de riolering. Zo verkleint de kans op wateroverlast.

Steden worden alsmaar slimmer. Intelligente lantaarnpalen, vuilnisbakken of parkeerplaatsen hebben hun intrede al gedaan, maar een intelligent groendak was er in België nog niet. Is het dan zo slecht gesteld met het IQ van een klassiek groendak? “De beplanting houdt wel een deel van het regenwater vast, maar toch vloeit er nog relatief veel water rechtstreeks de riolering in”, zegt professor Patrick Willems van de Afdeling Hydraulica. “Bij intense regen dreigt de riolering dan verzadigd te raken, met wateroverlast tot gevolg.”

“Een intelligent groendak daarentegen kan een deel van het water vasthouden en vertraagd laten doorlopen. Een computermodel houdt het dak op de hoogte van de weersvoorspellingen. In droge periodes wordt het regenwater langer vastgehouden. Dat is voordelig voor de planten, maar ook voor de omgeving, die door de verdamping afkoelt. Wordt er veel regen voorspeld, dan kan het dak zijn opgeslagen water afvoeren om zoveel mogelijk water van de aankomende bui op te vangen.

Klimaatmodellen tonen aan dat er langere droge periodes en meer intense neerslag aankomen. Slimme groendaken kunnen een deel van de oplossing zijn.

De komende maanden gaan de onderzoekers de effectiviteit van het intelligente groendak onder de loep nemen. “Met een sensor kunnen we het volume van de neerslag, de uitstroom, de opname door de planten, de verdamping en de lokale temperatuur in realtime meten”, zegt onderzoeker Vincent Wolfs. “Die metingen zijn belangrijk om te zien of het idee ook in de praktijk werkt. Hoe kunnen we het dak optimaal aansturen en welk effect zou dit type dak hebben op grote schaal?”

Deze vraagstukken kaderen in het Brigaid-project, dat deel uitmaakt van het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. “De opzet van het project is om innovatieve ideeën rond klimaatadaptatie om te zetten in de praktijk. Daarom hebben we in de wijk Sint-Andries, in nauwe samenwerking met de stadsdiensten in Antwerpen, een soort living lab opgestart. Zo kunnen we ideeën aftoetsen bij de buurtbewoners en innovaties zoals dit intelligente groendak effectief uittesten.”

Verschillende klimaatscenario’s

Een intelligent groendak kan een belangrijk onderdeel zijn van een actief regenwaterbeleid. En dat zullen we nodig hebben om een antwoord te bieden op het veranderende klimaat. “Klimaatmodellen tonen aan dat we ons moeten voorbereiden op langere droge periodes en meer intense neerslag”, waarschuwt professor Willems. “Zeker in een stedelijke omgeving kan dat voor problemen zorgen. We hebben verschillende scenario’s bekeken en tegen 2100 kan een stad zoals Antwerpen twee tot tien keer meer te maken krijgen met wateroverlast als gevolg van rioleringsoverstromingen. Het gebruik van intelligente groendaken kan een deel van de oplossing zijn, maar dat op zich zal niet volstaan.”

“Steden en gemeentes zullen anders moeten omgaan met open ruimtes. Nu worden die doorgaans vlak aangelegd en volledig geasfalteerd. Daardoor kan er geen regenwater insijpelen, vloeit alles rechtstreeks de riolering in en ontstaat er extra opwarming. Als je die ruimtes groen en glooiend aanlegt, pak je verschillende problemen tegelijk aan: de lagergelegen gebieden houden het water langer vast waardoor de riolering niet verzadigd raakt en het grondwater wordt aangevuld. Beplanting zorgt dan weer voor de nodige verkoeling. Kortom, een betere afstemming tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening is absoluut noodzakelijk.”  In een echte smart city heb je dus niet alleen intelligente groendaken nodig, maar ook slimme politici.

Bron: KU Leuven