Update en tips nieuwe Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018 zijn de stedenbouwkundige (bouw)vergunning en milieuvergunning verleden tijd. Dan kunt u alleen nog een aanvraag voor de nieuwe omgevingsvergunning indienen.

Wat zijn de praktische gevolgen voor u als vastgoedpartij of gemeente? Dat hoort u op deze studiedag!

U krijgt in 1 dag een update van de laatste ontwikkelingen van de Omgevingsvergunning, de procedures en handhaving, alsmede waardevolle tips voor de aanvraag via het nieuwe digitale Omgevingsloket.

Enkele highlights

 • Actueel overzicht Omgevingsvergunning
 • Beoordeling Project-MER
 • Handhavingsdecreet en Decreet Milieu en Ruimtelijke Ordening
 • Uitvoeringspraktijk aan de hand van cases
 • Keynote: Johan Uytdenhouwen, raadgever Ruimtelijke Ordening

Uw Sprekers: 

 • Isabelle Larmuseau, LDR Advocaten
 • Johan Uytdenhouwen, raadgever Ruimtelijke Ordening – Kabinet Joke Schauvliege
 • Jo Blockeel, Blockeel-Timmermans Advocaten
 • Rik Houthaeve, Sweco Belgium NV
 • Katrien Kempe, K law
 • Petra Vanhercke, Omgevingsvergunningen Vlaams-Brabant

Alle informatie over het programma en een actueel deelnemersoverzicht vindt u op: www.spryg.com/vov

Praktische informatie: 

Datum: Woensdag 7 februari 2018
Tijd: 09:00 – 16:30
Locatie: Crowne Plaza, Antwerpen
Meer informatie: www.spryg.com/vov
Organisatie: SPRYG Real Estate Academy

Het programma:

09:00

Onthaal

09:30

Inleiding door moderator – Reikwijdte Vlaamse Omgevingsvergunning in vastgoedwereld 

Reikwijdte Vlaamse Omgevingsvergunning in vastgoedwereld Welke impact heeft de omgevingsvergunning op de vastgoedwereld: wat verandert er concreet en wie krijgt ermee te maken? Isabelle Larmuseau, advocaat LDR Advocaten, geeft het algemeen kader van de Vlaamse omgevingsvergunning weer en schetst de impact en gevolgen van deze nieuwe vergunningsregelgeving voor bouw- en vastgoedprojecten.

Update stand van zaken

Johan Uytdenhouwen, raadgever Ruimtelijke Ordening – Kabinet Joke Schauvliege, geeft de huidige stand van zaken inzake de nieuwe omgevingsvergunning. Hij gaat in op het hoe en waarom van de nieuwe omgevingsvergunning: de standkoming en doelstellingen en vervolgstappen na de inwerkingtreding van het nieuwe decreet.

Nieuwigheden en inwerkingtreding

De omgevingsvergunning is een nieuw instrument die (mits flankerende maatregelen) voor onbepaalde zal gelden. Jo Blockeel, advocaat Blockeel-Timmermans Advocaten, geeft een update van de meest recente ontwikkelingen inzake de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet en vestigt de aandacht op enkele belangrijke elementen zoals onder andere de algemene krachtlijnen, bevoegde overheid, vergunningsprocedures, beroepsmogelijkheden, inwerkingtreding en Codextrein.

Omgevingsvergunning en Project-MER

Een grote verandering betreft de integratie van de beoordeling van het project-MER in de nieuwe procedure. Dit betekent dat het ontwerp-MER meegaat in het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag! Rik Houthaeve, Business Development Manager Urban Habitat Sweco Belgium NV / KU Leuven – Faculteit Architectuur, verkent dit ‘onbekend terrein’ en geeft ook raad hoe om te gaan met de nieuwe optionele mogelijkheden in de procedure, zoals participatie en ‘scopingadvies’.

12:30

Lunch

13:30

Handhavingsdecreet en Decreet Milieu & Ruimtelijke Ordening

Het aankomende Handhavingsdecreet omvat een aantal belangrijke nieuwigheden die ingrijpende gevolgen voor uw praktijk kunnen hebben. Katrien Kempe, advocaat K law advocaten, bespreekt onder meer de handhaving en maatregelen van stedenbouwkundige overtredingen en bestuurlijke handhaving inzake stedenbouw. Verder bespreekt zij het Decreet Milieu en Ruimtelijke Ordening dat niet in de omgevingsvergunning is geïntegreerd, maar wordt aangestuurd door diverse regelgevingen zoals DABM en VCRO.

Digitale omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning wordt digitaal behandeld en de Vlaamse overheid ontwikkelde daarvoor een Omgevingsloket waarlangs de aanvragen ingediend moeten worden. Petra Vanhercke, projectleider Omgevingsvergunningen Vlaams-Brabant, bespreekt de digitale omgevingsvergunning, doelstelling, voordelen ten aanzien van aanvrager en overheid, stand van zaken, de toekomst en geeft tevens de stappen aan in het aanvragingsproces.

Omgevingsvergunning in de praktijk

Het nieuwe Omgevingswet resulteert in allerlei bijkomende praktische vragen, zoals: hoe ziet de procedure voor verkavelingsaanvragen en wijzigingen eruit? Wat gebeurt er met de huidige milieuvergunningen? Hoe gaat de evaluatie en mogelijkheid voor aanpassing in zijn werk? Hoe staat het met de openbaarheid van het vergunningensysteem? Jelle Van Heck , medewerker Dienst omgevingsvergunningen sectie Stedenbouw Stad Roeselare geeft een overzicht van de wijzigingen, de praktische gevolgen en mogelijke oplossingen.

16:30

Wrap up & netwerkdrink