UPCOMING EVENT: Vlaams Huurdecreet 2018

Vlaams Huurdecreet 2018 (20 maart 2018, Antwerpen)

Vanaf 1 september 2018 treedt het Vlaams Huurdecreet in werking en worden de spelregels voor huurders en verhuurders grondig gewijzigd.
De huidige Woninghuurwet wordt integraal vervangen door het evolutionaire Vlaams Huurdecreet dat diverse ingrijpende wijzigingen bevat. Zo krijgt studenthuisvesting een eigen wettelijk kader.

Wat is de impact van dit nieuw decreet op het Vlaamse huurlandschap? Tijdens onze studiedag Vlaams Huurdecreet 2018 krijgt u een actueel overzicht boordevol interessante handvatten. In 1 dag ontrafelen vooraanstaande experten het nieuwe Decreet en praten u volledig bij.

Highlights:

  • Actueel overzicht Nieuwe Huurdecreet
  • Wijzigingen huurders en verhuurders
  • Impact op woninghuur
  • Impact op studentenhuisvesting
  • Moderator: Prof. Nicolas Carette

Alle informatie over het programma en een actueel deelnemersoverzicht vindt u op www.spryg.com/vlaams-huurdecreet

Inschrijven

Praktische informatie:

Datum: dinsdag 20 maart 2018
Tijd: 09.00 – 16.15 uur
Locatie: Crowne Plaza, Antwerpen
Meer informatie: www.spryg.com/vlaams-huurdecreet
Organisatie: SPRYG Real Estate Academy

 

Het Programma:

09:00

Onthaal

09:30

Inleiding door moderator

Wat is de impact en de reikwijdte van het nieuwe Vlaams Huurdecreet op de vastgoedwereld? Wat verandert er concreet en wie krijgt ermee te maken? Prof. dr. Nicolas Carette, Universiteit Antwerpen en vennoot Equator Advocaten schetst het algemeen kader en de werking van het Vlaams Huurdecreet. Vervolgens geeft hij de contouren en perspectieven weer, alsmede de impact en gevolgen op de woninghuurwetgeving en de residentiële huurmarkt.

Nieuwigheden en wijzigingen voor huurders en verhuurders

Joris Lagey en Dr. Wannes Buelens van Equator Advocaten, zetten de belangrijkste wijzigingen voor huurders en verhuurders van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan op een rij. Zij geven u een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor huurders en verhuurders. Denk aan huurwaarborg, huurovereenkomst, huurprijs en indexering, plaatsbeschrijving, renovatie en opzeggingsmogelijkheid, nietig-verklaring huurovereenkomst, gebruikskosten, brand- en waterschade, erkenning en financiële ondersteuning van huurdersorganisaties en verhuurorganisaties.

BREAK

Impact op woninghuur

Sven Potvin, director Quares Residential Agency, gaat in op de impact en gevolgen vanuit het standpunt van de residentiële vastgoedmakelaar. Hij bespreekt onder andere de huidige Woninghuurwet en het algemeen kader van Het Vlaams Huurdecreet, de mede-huur, duur en opzeg, huurcontracten en het renovatiehuurcontract, de uittredende plaatsbeschrijving en huurherstellingen, de veranderingen inzake de huurwaar-borg en financiële aspecten, de woningkwaliteit en herstellingen en de nietigheids-sanctie bij een onbewoonbaarverklaring.

12:30

LUNCH

13:30

Impact op studentenhuisvesting

Het nieuwe Vlaams Huurdecreet heeft niet alleen betrekking op de huur van woningen, bestemd tot hoofdverblijfplaats, maar ook op studentenkamers en studentenwoningen.Peter Verlinde, director Quares Real Estate Investmentsgeeft een overzicht van de wijzigingen, de praktische gevolgen en mogelijke oplossingen voor studentenkamers en studentenwoningen.

Standpunt vastgoedeigenaren

Prof. dr. Daily Wuyts van De Eigenaarsbond VZW, die de belangen verdedigt van vastgoedeigenaars en beheerders van vastgoed, bespreekt het Vlaams Huurdecreet vanuit enerzijds de ervaring en anderzijds uit het perspectief van de (mede-)eigenaars-verhuurder.

BREAK

Standpunt huurders

Joy Verstichele, coördinator van het ‘Vlaams Huurdersplatform’, de door de Vlaamse overheid erkende organisatie die de huurdersbonden ondersteunt en de belangen van de huurders verdedigt, bespreekt het Vlaams Huurdecreet vanuit het perspectief van de private huurder.

16:15

Netwerdrink

Inschrijven