BASISCURSUS VASTGOEDREKENEN

Start op 10 oktober in Antwerpen door SPRYG Real Estate Academy. NIEUW in de cursus: we besteden uitgebreid aandacht aan de financiële haalbaarheidsanalyse, waarmee u kunt nagaan of een bestaand of nieuw te ontwikkelen vastgoedproject het nodige rendement kan opleveren.  U kunt zich hier direct inschrijven!

Financiële grip op uw vastgoedprojecten

In deze basiscursus krijgt u een goed zicht op de financiële haalbaarheid, risicofactoren, liquiditeitsbehoeften en financierbaarheid van uw vastgoedprojecten.

U maakt kennis met de belangrijkste begrippen in vastgoedrekenen, zoals BAR, NAR, NPV en IRR.

Daarbij besteden we uitgebreid aandacht aan de financiële haalbaarheidsanalyse: onontbeerlijk om na te gaan of een investering in een welbepaald vastgoedproject het nodige rendement kan opleveren. Zo kunt u de juiste prijs bepalen voor een perceel grond bij een specifieke vastgoedontwikkeling.

Uw voordelen

 • U leert de top-10 relevante basisbegrippen
 • NIEUW: Financiële haalbaarheidsanalyse
 • Gratis Basisboek Vastgoedrekenen
 • 2 topdocenten: Prof. Peter Vanneck en Kim Creten
 • Uitstekende waardering van 8,3/10

Leerdoelen

 • Kennen essentiële begrippen vastgoedrekenen
 • Inzicht in grondexploitatie, bouwexploitatie en bedrijfswaardeberekening
 • Maken van sensitiviteitsanalyses en haalbaarheidsstudies
 • Operationele en financiële kasstromen
 • Toepassing met Excel-spreadsheets

Locatie en datum

9 mei 2018
Crowne Plaza Hotel
Gerard le Grellelaan 10
2020 Antwerpen

De deelnamekosten bedragen € 899,- (excl. BTW) per persoon. Dit is inclusief lunch, consumpties en parkeren.
Als deelnemer krijgt u gratis hetBasisboek Vastgoedrekenen (2016)! Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat.

Collegadeal

Neem een of meer collega’s mee en zowel u als uw collega’s ontvangen € 50,- korting!

Deze cursus wordt u aangeboden door:

Basiscursus Vastgoedrekenen BE

Interesse in deze cursus? U kunt zich hier direct inschrijven!

Programma

08:30 uur

Onthaal

09:00 uur

Economisch Referentiekader: Essentiële Begrippen

Aan de hand van rekenvoorbeelden wordt de top-10 rendementsberekeningen voor vastgoedprojecten overlopen door vastgoedbankier Kim Creten. Per begrip wordt de relevantie, betekenis en werking ervan toegelicht.

Rente

 • Enkelvoudige intrest
 • (Meervoudig) Samengestelde intrest
 • Nominale en effectieve intrestvoeten
 • Voorafgaandelijk aangerekende intrest

Annuïteit en Annuïteitenlening

Waarde

 • Netto Huidige Waarde (NHW pf NPV)
 • Bruto en Netto Aanvangsrendement (BAR/NAR)
 • Waarde V.O.N. en waarde K.K.
 • Marktkapitalisatie

Rendement

 • Interne Rendabiliteit (IRR)
 • Return on Equity (ROE)

10:30 uur

Koffiebreak

10:45 uur

De Link naar Microsoft Excel

Excel is een zeer handige tool voor het maken van rendementsberekeningen op vastgoedprojecten. In dit onderdeel kijken we naar het gebruik en de toepassing van de basisbegrippen vastgoedrekenen in Excel.

Enkele Vastgoedcases

In dit laatste gedeelte worden de geleerde vastgoedberekeningen toegepast op enkele vastgoedprojecten uit de praktijk. Daarmee krijgt u een compleet beeld van alle rendementsberekeningen op basis waarvan goed doordachte vastgoedbeslissingen kunnen worden genomen.

Daarbij wordt ook aandacht besteed aan hypotheekleningen, marktkapitalisatie vs verdiscontering van CF’s, schuldgraad en terugbetalingscapaciteit en intresthedging.

12:30 uur

Lunch

13:30 uur

Financiële haalbaarheidsanalyse vastgoedprojecten

Uw docent Prof. Peter Vanneck MRE MRICS, Antwerp Management School en Brownfield Capital Partners nv

Een financiële haalbaarheidsanalyse is onontbeerlijk om na te gaan of een investering in een welbepaald vastgoedproject het nodige rendement kan opleveren. Of om in het kader van een beoogde vastgoedontwikkeling de juiste prijs te bepalen voor de aankoop van het betreffende perceel grond.

Daarbij vormen de gegevens vergaard tijdens de voorafgaandelijke locatie-, markt- en gebouwanalyse als noodzakelijke input voor de financiële haalbaarheidsberekening.

De financiële haalbaarheidsanalyse levert niet alleen een duidelijk beeld op betreffende de haalbaarheid van het beoogde rendement van een vastgoedproject, of bepaalt niet alleen de grondwaarde van het eventueel aan te kopen grondperceel in het kader van een geplande vastgoedontwikkeling, maar biedt tevens bijkomende inzichten omtrent de mogelijke (financiële) risicofactoren van het project, de liquiditeitsbehoeften ter realisatie van het project en de mogelijke financierbaarheid van het project.

15:30 uur

Koffiebreak

15:45 uur

Toepassing op praktijkcases

Al deze begrippen rondom deze haalbaarheidsanalyse worden aan de hand van praktische cases geïllustreerd en toegelicht.

Lesbegrippen:

 • Marktanalyse, locatie-analyse, gebouwanalyse
 • Kasstromen en discounted cash-flow analyse
 • Grondwaardeberekening
 • Rendementsberekening
 • Liquiditeitsbehoefte
 • Financierbaarheid
 • Risico-analyse

17:30 uur

Afsluiting & Netwerkdrink

Deze cursus wordt u aangeboden door

Basiscursus Vastgoedrekenen BE

Interesse in deze cursus? U kunt zich hier direct inschrijven!