Transformatie van Vastgoed 2018

Veel opportuniteiten in vastgoedtransformatie!

Reconversie en herontwikkeling bieden veel kansen. U kunt het ene maatschappelijke nood oplossen met een andere: bvb problematische gebouwen omvormen tot betaalbare woningen. Het kan als incubator fungeren voor nieuwe gebiedsontwikkelingen. Ook tijdelijk gebruik en invulling bieden kansen en voorkomen stadsverloedering. Waar liggen de kansrijke projecten? Hoe initieert u deze? Wat zijn de leerpunten en relevante aspecten? Hoe kijken de overheden ernaar? Dat hoort u op deze studiedag.

De praktijkaanpak van transformatieprojecten in 1 dag

Tal van leegstaande gebouwen, waaronder veel kantoorgebouwen en monumenten, transformeren in snel tempo naar residentiële woontorens, foodmarkets, assistentiewoningen, hotels en retailoppervlaktes.
Hoe vormt u afgeschreven panden om tot duurzame en moderne gebouwen? En hoe gaat u om met tijdelijke gebruik? Hoe kijken de Vlaamse Overheid en het Brussels Gewest hier tegenaan?
Dat hoort u op deze studiedag van dé experten. Zij laten u de mogelijkheden van transformatie zien en wijzen u ook op de valkuilen.

Deze studiedag is voor iedereen die de bestaande gebouwvoorraad wil verbeteren, verduurzamen en transformeren, op zoek is naar nieuwe inspiratie en oplossingen voor complexe problemen, en zich wil laten verrassen door de vele mogelijkheden. Zowel voor overheden als voor private organisaties. Bekijk het programma

Organisatie

Betonstop Vlaanderen 2018

Transformatie van Vastgoed 2018
Woensdag 10 oktober in Crowne Plaza Antwerpen.

De kosten van deze bijeenkomst bedragen €799,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief uw lunch, consumpties en parkeerkaart.

Gereduceerd tarief

Wij bieden een gereduceerde tarief van €699,- (excl. BTW) aan overheden, zorgverleners, retailers en logistiekers.
Graag als opmerking bij uw inschrijving vermelden! Hierop zijn geen andere kortingen van toepassing.

HIGHLIGHTS

  • Actueel overzicht transformatiekansen
  • Juridische, fiscale en financieringsaspecten
  • Investeringsstrategieën
  • Case Vilvoorde-Machelen
  • Perspectieven Vlaamse Overheid en Brussels Gewest

Programma

Onthaal

Ralph Schellen, national director JLL, opent de studiedag en geeft naast een dag overzicht een korte inleiding over de huidige stand van zaken met betrekking tot de markt voor transformatievastgoed. Wat zijn de perspectieven voor de toekomst?

Kyoto Van Herreweghe, senior associate Lydian Advocaten, geeft u een overzicht van de meest relevante jurdische actualia rondom leegstand, tijdelijk gebruik en vastgoedtransformatie. Naast het toepasselijk wettelijk kader bespreekt zij de juridische constructies die het meest geschikt zijn voor u als ondernemer en uw project. Daarbij geeft zij aan hoe u optimaal gebruik kunt maken van de beschikbare juridische ruimte op zowel publiekrechtelijk als civielrechtelijk vlak.

Vanaf 1 oktober 2018 wordt een optionele btw-heffing ingevoerd voor de verhuur van professioneel gebruikte gebouwen of gedeelten hiervan. De nieuwe regelgeving geldt voor nieuwbouwprojecten en fundamentele vernieuwbouw. Tevens is er een verplichte btw-heffing voorzien voor de kortdurende verhuur van commercieel vastgoed. Kortom, in het kader van transformatie en tijdelijk gebruik is dit een zeer relevante ontwikkeling, zeker ook voor lokale besturen. Danny Stas, managing partner Laga Advocaten,gaat op boeiende wijze in op deze baanbrekende wijziging in het btw-statuut onroerende verhuur.

Break

Door reconversie kan de ene maatschappelijke nood (problematische leegstand van gebouwen), de andere maatschappelijke nood (tekort aan betaalbare woningen in sommige regio’s) ten goede komen en beperken. Wouter Bervoets, senior consultant vastgoed en gebiedsontwikkeling IDEA Consult, geeft een overzicht van de Belgische reconversiemarkt van niet-woongebouwen naar woongebouwen. Het brede scala aan projecten, hun geografische spreiding, de belangrijkste drivers en trends worden hierbij besproken. Daarnaast wordt ook een blik geworpen op de reconversiemarkt van de toekomst.

Wat zijn de factoren die van invloed zijn voor het investeren in transformatie van leegstaand vastgoed? En wat is de impact van beleid en regelgeving op het proces van transformatie? Nathalie Bisschops commercieel directeur DMI Vastgoed, bespreekt aan de hand van enkele aansprekende voorbeelden (RTT-gebouw, Nieuw Provinciehuis en Leopoldskazerne) de doorslaggevende inzichten en afwegingen die gemaakt worden bij het investeren in transformatieprojecten. Daarbij gaat zij tevens in op de kansen voor ontwikkelaars en benodigde aanpassingen om de kans op succesvolle transformaties te vergroten. Hoe haalt u het optimale uit een transformatieproject?

Lunch

Financieringsperspectief

De overheid heeft bij transformatie en reconversie een cruciale rol te spelen als trekker. Hoe gaat de Vlaamse Overheid om met het nieuwe ‘omgevingsdenken’? Hoe kijkt zij naar transformatie en gebiedsontwikkeling als basis voor een verdere evolutie in de richting van een volwaardig omgevingsbeleid? Jan Zaman, ruimtelijk planner departement Omgeving, bespreekt met u de verschillende ruimtelijke ontwikkelingsprincipes vanuit de strategische visie en strategische doelstellingen van de Vlaamse Overheid.

Break

Wat zijn de kansrijke opties voor tijdelijk gebruik van gronden en panden? Hoe kunnen tijdelijke constructies en events informele en lokale gebruiken introduceren, ten behoeve van duurzaam bouwen en sociaal ondernemen? Frederik Serroen, Team bouwmeester maître architecte (bMa), bespreekt de maatschappelijke en financiële meerwaarde van tijdelijk gebruik en tijdelijke invulling. Wat zijn de condities waaronder tijdelijke invullingen een volwaardig instrument kunnen worden? Wat zijn de hefbomen om de slaagkansen van tijdelijk gebruik te verhogen? Hoe onderscheid dit zich van andere participatie-initiatieven en klassieke planningsinstrumenten? Wat is de rol en visie van het Brussels Gewest en de aldaar vigerende wet- en regelgeving?

Het reconversieproject Vilvoorde-Machelen is maar liefst circa 250ha groot en gelegen tussen het kanaal Brussel Willebroek, het centrum van Vilvoorde, de Woluwelaan en de grens met Brussel. Het reconversiegebied is door het Vlaams Gewest erkend als een strategisch project en behoeft ondersteuning, duidelijke visie, nieuwe ruimtelijke structuur en een gecoördineerd initiatief. Annelies Van der Donckt, programmaregisseur reconversie Vilvoorde-Machelen, schetst de problematiek, uitdagingen en gewenste ontwikkelingen van het reconversiegebied. Zij gaat dieper in op de aanpak van enkele strategische sites, zoals de CAT-site, Watersite, Buda+ en omgeving Kerklaan.

Discussie en afsluiting

Netwerkdrink

 

Organisatie

Betonstop Vlaanderen 2018

Transformatie van Vastgoed 2018
Woensdag 10 oktober in Crowne Plaza Antwerpen.

De kosten van deze bijeenkomst bedragen €799,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief uw lunch, consumpties en parkeerkaart.

Gereduceerd tarief

Wij bieden een gereduceerde tarief van €699,- (excl. BTW) aan overheden, zorgverleners, retailers en logistiekers.
Graag als opmerking bij uw inschrijving vermelden! Hierop zijn geen andere kortingen van toepassing.