Residentieel Vastgoed België 2018

Dé studiedag over actuele trends & ontwikkelingen in residentieel vastgoed!

Tijdens deze 5e editie op dinsdag 11 september 2018 in Antwerpen, gaan we dieper in op de meest relevante trends, ontwikkelingen en ervaringen in de Belgische woningmarkt.

In 1 dag wordt u door dé experten volledig bijgepraat over de opportuniteiten en perspectieven in de woningmarkt. Tevens behandelen we een aantal zeer actuele en interessante casestudies, zoals over duurzaamheid en mixed-use projecten. Daarmee kunt u meer grip op deze interessante ontwikkelingen verkrijgen.

Het wordt een interessante studiedag vol kennis en inspiratie.

Organisatie

Zorgvastgoed België 2018

Dinsdag 11 september, Crowne Plaza, Antwerpen

De kosten van deze bijeenkomst bedragen €799,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief uw lunch, consumpties en parkeerkaart.

Gereduceerd tarief

Wij bieden een gereduceerde tarief van €699,- (excl. BTW) aan overheden, zorgverleners, retailers en logistiekers. Graag als opmerking bij uw inschrijving vermelden! Hierop zijn geen andere kortingen van toepassing.

 

PROGRAMMA

ONTHAAL

Inleiding door Moderator: Woontrends 2018

Moderator Daniel Buschman, zaakvoerder Group B en voorzitter CIB Antwerpen, geeft de aftrap met het presenteren van de belangrijkste woontrends op de Vlaamse woningmarkt. Hierin informeert hij u over onder andere het kleiner wonen, afname van stadsvlucht, luxe vastgoed dat stedelijk wordt en renovaties die onder druk staan.

Vooruitzichten residentiële vastgoedmarkt

Door de lage rente, stijgend economisch vertrouwen, meer koopkracht en een groeiend aantal gezinnen stijgen de prijzen van woningen in België. Prof. Johan van Gompel, senior economist bij KBC Groep & gastprofessor aan de Antwerp Management School en KU Leuven, behandelt de meest relevante trends en vertelt waarom residentieel vastgoed interessant blijft.

BREAK

Instrumentendecreet en Decreet Grond- en Pandenbeleid

De Vlaamse regering heeft begin 2018 het voorontwerp van Instrumentendecreet goedgekeurd. Met dit decreet, dat momenteel nog verre van finaal is, komt een uitbreiding van de huidige instrumenten om projecten flexibeler te realiseren. Denk aan de nieuwe verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR) en de Planschadevergoeding. Daarnaast zijn er ook nieuwe ontwikkelingen in het Decreet Grond- en Pandenbeleid, die wonen betaalbaar moet maken. Jan Bouckaert, head of planning & environment Stibbe Advocaten, geeft u een actueel overzicht van de meest relevante aspecten van deze beide decreten.

Het Nieuw Procedurebesluit Wonen

Op 14 juli 2017 heeft de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan het nieuw Procedurebesluit Wonen. Dit regelt de procedure om sociale woonprojecten te plannen, te programmeren en te realiseren. Het Nieuw Procedurebesluit wil onder andere inzetten op doorlooptijden van projecten en meer autonomie geven aan lokale besturen en lokale actoren. Ludwig Lemmens, directeur projectplanning VMSW, geeft u een uiteenzetting hierover. Hij legt hier de focus op de belangrijkste instrumenten zoals Lokaal Woonoverleg en de Lokale Woontoets.

LUNCH

Toekomstige woonvormen: Meerwaarde Collectief Bouwen

Wat zijn de ambities van coöperatief bouwen in Vlaanderen? Wat is de meerwaarde daarvan? En hoe kunt u als projectontwikkelaar hierop inspelen? U bent verzekerd van een interessante presentatie hierover door stedenbouwkundige Peggy Totté. Zij is projectverantwoordelijke ‘Collectief bouwen en wonen’ bij de denktank voor stedelijkheid: Architectuurwijzer.

Case: Mixed-use projecten

Functiemenging is actueler dan ooit! Het combineren van functies kan de ideale oplossing zijn voor tal van stedelijke problemen. Denk hierbij aan grote woon- en werkafstanden, verkeerscongestie, sociale controle en beleving en toenemende aandacht van duurzaamheid. Carl Dejonghe, raadgever ruimtelijke planning en stadsontwikkeling Stad Gent, deelt zijn ervaring op dit gebied. Hij bespreekt de ontwikkelingen van diverse Gentse projecten, waarin een interessante mix is gezocht van sociale wooneenheden met commerciële functies.

Case: Duurzaamheidsprincipes en energetische aspecten

Tijdens deze case study worden de verschillende residentiele projecten besproken die verdeeld zijn over de drie Belgische gewesten: ‘Regatta’ in Antwerpen, ‘Canal Wharf’ in Brussel en ‘Alliance’ in Brain L’Alleud. Marc Kramer, Development en projectmanager AG Real Estate, presenteert u de toegepaste duurzaamheidsprincipes, de energetische aspecten ervan en de verschillende normen en eisen binnen deze drie gewesten.

Discussie en afsluiting

NETWERKDRINK

Organisatie

Zorgvastgoed België 2018

Dinsdag 11 september, Crowne Plaza, Antwerpen

De kosten van deze bijeenkomst bedragen €799,- (excl. BTW) per deelnemer. Dit is inclusief uw lunch, consumpties en parkeerkaart.

Gereduceerd tarief

Wij bieden een gereduceerde tarief van €699,- (excl. BTW) aan overheden, zorgverleners, retailers en logistiekers. Graag als opmerking bij uw inschrijving vermelden! Hierop zijn geen andere kortingen van toepassing.