Betonstop of Smart Real Estate?

SPRYG SEMINATIE: SMART REAL ESTATE BELGIË 2016

De jaarlijkse conferentie Smart Real Estate kon niet op een beter datum vallen. Op de dag van de aankondiging van een betonstop in Vlaanderen ontmoeten we Léo Van Broeck, de Vlaamse bouwmeester, die er zijn visie rond densificatie in steden en creatie/ behoud van vrije ruimte  kwam verdedigen. Daarnaast gaven enkele technologische- en vastgoedspecialisten hun interpretatie van wat smart real estate de dag van vandaag allemaal betekent.

Wat is SMART vastgoed? De meest voor de hand liggende oplossing wordt gevonden richting technologie. Maar volgens Leo Van Broeck, de Vlaamse bouwmeester, ligt de oplossing ergens anders, namelijk in het principe van opnieuw ruimte creëren. Plaats maken is het nieuwe ‘smart’ zijn. Door de menselijke activiteit te concentreren in stedelijke omgevingen, kunnen we ruimte creëren voor de 8 miljoen andere wezens die aan het verdwijnen zijn uit ons ecosysteem. Geen betonstop dus, maar een andere benadering van ruimtelijke organisatie waar er ook plaats bestaat voor hoogbouw in landelijke gemeentes. Volgens Van Broeck hebben we eindelijk een keerpunt bereikt, ook al is de ambitie om de doelstellingen te realiseren tegen 2040 onvoldoende ambitieus.

De lage opkomst van deze sessie stond in schril contrast met de kwaliteit van de sprekers. Rik Menten van Arcadis introduceerde hun jaarlijkse studie rond ‘sustainable cities’. Hierin eindigde Antwerpen op een 29ste  plaats en Brussel als 40ste stad. Opvallend ook was dat een Harvard Business Review studie aantoont dat 47% van de vastgoed beslissers technologie beschouwen als de belangrijkste driver voor de sector. Anderzijds wel logisch gezien de sector nog steeds aanzien wordt als een “lagger” waar weinig ruimte is voor disruptieve innovaties. Zo wordt verwacht dat de digitalisatie van de transacties en de interactie met klanten in B2B omgevingen een mooi potentieel bieden.

De densiteit van onze steden moet gevoelig verhogen want die is nog steeds veel lager dan in Europese grootsteden. Parkings zijn verloren investeringen op lange termijn gezien deze transportmodus stilaan zal verdwijnen. Logisch gezien een wagen gemiddeld slechts 56 minuten per dag wordt gebruikt en voor de rest 30m² bruikbare oppervlak inneemt. We moeten werk maken van een verdichtingsmodel en grondruil voorzien voor de nog niet gebruikte bebouwbare gronden.

Bij IBM kijken ze ook heel serieus naar onze sector. Sofie Narinx, partner bij IBM, stelt dat de disruptieve groei zal komen uit drie krachten: Data (zeker de niet gestructureerde), Internet of Things en Cognitive Computing. Een mooi voorbeeld van die laatste kracht is Watson, een systeem op basis van artificiële intelligentie dat toelaat het beheer van assets te verbeteren.

Ook enkele interessante cases kwamen aan bod zoals de Circular Valley & het Franhofer instituut.

Een mooie case was de Circular Valley in Nederland, een kantoorontwikkeling waar de circulaire economie centraal staat. Ook technologie speelt hier een grote rol, aangezien alle faciliteiten voor de werkgevers op een slimme manier gelinkt zijn en zo voor een optimale en leefbare werkomgeving zorgen. Van apps tot slimme sensoren alles wordt gebruikt om de activiteit op de werkvloer te volgen en op basis hiervan kunnen bepaalde parameters wordt bijgestuurd.

Het Franhofer Instituut ziet dit niet anders: technologie wordt de driver in onze sector en de steden zullen hierin een essentiële rol spelen. Niet verwonderlijk als je weet dat de steden wereldwijd slechts 2% van de ruimte in beslag nemen, terwijl ze 60% van de bevolking huisvesten, 75% van de energie verbruiken en 80% van de CO2 produceren.

Tot slot kwamen er concrete voorbeelden van smart projecten van ION en Home Invest. Opvallend hierbij is dat er anders nagedacht wordt over samenwerkingsmodellen tussen de ontwikkelaars en de stad, maar ook dat er effectief nagedacht wordt hoe we kleiner kunnen leven door bepaalde functies te gaan delen: een leefruimte om private diners te organiseren, een verhuurbare cinema ruimte of een berging met Kärcher om de mountainbike af te spuiten voor wie geen garage heeft. Met andere woorden, optimaal gebruik maken van onze ruimte!

Conclusie? We zullen met z’n allen moeten leren om anders te gaan leven. Bepaalde heilige huisjes zullen sneuvelen en dit proces zal tijd vergen, maar we kunnen onze wereld niet blijven volbouwen. Tijd dat we met zijn allen wat smarter omgaan met ruimte!