Basiscursus Taxatieleer België – 9 mei 2018

Praktijkwerking van relevante waarderings-methodieken!

Vastgoedwaarderingen zijn onontbeerlijk bij fundamentele financiële beslissingen, waarbij steeds meer eisen worden gesteld aan de kwaliteit en professionaliteit van waarderingsrapporten.
Deze cursus maakt u in 1 dag vertrouwd met zowel de link tussen de ontwikkeling van de vastgoedprijzen en economische trends als de werking van waarderingsmethodieken in de praktijk.

Overzicht in 1 Dag:

 • Samenhang economische ontwikkeling en vastgoedprijzen
 • Formulering heldere toekomstvisie
 • Begrippenkader vastgoedwaardering
 • Belangrijkste schattingsmethodieken
 • Door Topdocenten uit de praktijk!

Bestemd voor:

Deze cursus is bestemd voor investeerders, promotors, federale, gewestelijke en stedelijke beleidsmedewerkers, architecten, retailers, aannemers, makelaars, adviseurs, patrimonium-, huisvestings- en vastgoedmanagers.

Alle informatie over het programma en een actueel deelnemersoverzicht vindt u op www.spryg.com/basiscursus-taxatieleer

Praktische informatie:

Datum: woensdag 9 mei 2018
Tijd: 08.30 – 16.00 uur
Locatie: Crowne Plaza, Antwerpen
Meer informatie: www.spryg.com/basiscursus-taxatieleer
Organisatie: SPRYG Real Estate Academy

Het programma:

08:30

Onthaal

09:00

Economische benadering Belgische vastgoedmarkt

Philippe Janssens FRICS, Executive Prof. KU Leuven en medeoprichter van het studie- en adviesbureau STADIM, geeft u een concrete weergave van de nationale vastgoedmarkt, vanuit het perspectief van vastgoedwaardering.

Hij bespreekt de werking van deze markt in onze snel evoluerende samenleving. Met een toelichting op de link tussen de ontwikkeling van de vastgoedprijzen en economische trends, aan de hand van de belangrijkste thema’s die spelen bij de huidige economische benadering van de vastgoedmarkt:

Topics

 • Structuur en actoren
 • Trends en ontwikkelingen
 • Prijsvorming vastgoed

Een en ander gebundeld tot heldere inzichten die de basis vormen voor een duidelijke toekomstvisie.

10:30

Koffiepauze

10:45

Mechanismen Prijsvorming Vastgoed

De bepaling van de marktwaarde is echter meer dan een simpele rekensom en is sterk afhankelijk van onder meer de omgeving van het vastgoed, het gebruiksnut, functionaliteit en duurzaamheid. U krijgt een verdere uiteenzetting over relevante factoren voor de vorming van vastgoedprijzen:

 • Marktmechanismen
 • Economische basisprincipes
 • Vastgoed en locatie
 • Beïnvloedende factoren waardebepaling

12:00

Lunchpauze

13:00

Begrippenkader Vastgoedwaardering

Het bepalen van de waarde van vastgoed is een multidisciplinaire specialiteit en vormt de basis voor fundamentele beslissingen die genomen worden in het kader van vastgoedprojecten. Het begrippenkader en de schattingsmethodieken zijn hierbij van cruciaal belang.

Prof. Peter Vanneck MRE MRICS, Antwerp Management School en Brownfield Capital Partners nv start met een korte uitleg van het relevante begrippenkader uit de financiële rekenkunde, dat relevant is voor het waarderen van vastgoed. Denk aan de rekenkundige begrippen BAR/NAR, FV/PV/NPV, IRR en TRR (zoals gedoceerd in de Basiscursus Vastgoedrekenen).

Integrale Benadering
De rekenkundige theorie wordt vanuit een integraal perspectief uitgelegd en vervolgens praktisch uitgewerkt met voorbeelden en cases in Excel.

14:30

Koffiepauze

14:45

Schattingspraktijk van Vastgoed

Vervolgens behandelt Prof. Vanneck de meest gangbare en relevante schattingsmethodieken met u:

 • Comparatieve methode
 • Inkomsten- en kostenbenadering
 • Kapitalisatiemethode
 • Discounted Cash Flow (DCF)
 • Restwaarde
 • Residuele grondwaarde

Praktijkwerking
Deze praktijkwerking van deze verschillende waarderingsmethoden worden helder toegelicht aan de hand van cases en praktijkvoorbeelden in Excel. U gaat zelf enkele eenvoudige berekeningen op uw laptop uitvoeren.

16:00

Afsluiten en netwerkdrink