Voorlopige oplevering assistentiewoningen Care Property Invest

Care Property Invest meldt dat de groep van assistentiewoningen “Hof Driane” te Herenthout, een project dat door het OCMW Herenthout aan Care Property Invest werd gegund op 3 november 2015, voorlopig opgeleverd werd op 20 februari 2018.

In het kader van deze openbare aanbesteding, uitgeschreven door het OCMW van Herenthout, ontwikkelde de Vennootschap hier een groep van assistentiewoningen bestaande uit 22 assistentiewoningen. De bouwvergunning werd succesvol bekomen en Care Property Invest ontving het aanvangsbevel van het OCMW Herenthout op 6 maart 2017, waarna de werken van start gingen op 5 april 2017.

Het project wordt uitgebaat door het OCMW van Herenthout op basis van een jaarlijks indexeerbare erfpachtovereenkomst voor 30 jaar van het type “triple net” en zal bijkomende inkomsten genereren voor de Vennootschap vanaf 1 maart 2018. De totale investeringskost wordt geraamd op circa € 3,6 miljoen, dewelke volledig gefinancierd wordt met inkomsten uit de operationele activiteiten van Care Property Invest.

Care Property Invest herhaalt haar wens om in de toekomst haar vastgoedportefeuille verder uit te breiden met zorgvastgoed zowel in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in de hele Europese Economische Ruimte.

Bron: Persbericht Care Property Invest