Overeenkomst inzake de bouw van een zorgresidentie in Nederland

Aedifica heeft een overeenkomst om het zorgresidentie Huize Roosdael te bouwen. Huize Roosdael is gelegen in het centrum van Roosendaal, op de site van een voormalig schoolgebouw die volledig herbestemd en herontwikkeld wordt. 

De site zal worden verbouwd tot een hedendaagse woonzorglocatie voor senioren met hoge zorgbehoeften. De zorgresidentie zal naar verwachting in de loop van van het eerste kwartaal van 2019 worden voltooid en zal een capaciteit hebben van 26 eenheden.

De site zal worden uitgebaat door een entiteit van de Compartijn-groep, een Nederlands privéspeler in de seniorenzorgsector die kleinschalig wonen en hoogwaardige zorg aanbiedt voor senioren die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: ”Met de acquisitie van deze zorgresidentie voor senioren met hoge zorgbehoeften bestendigt Aedifica de samenwerking met een dynamisch zorgbedrijf en bouwt Aedifica haar Nederlandse zorgvastgoedportefeuille uit. Het pand zal in de loop van het eerste kwartaal van 2019 worden opgeleverd.”

Bron: Aedifica