Op de site van Godinne staat het eerste ziekenhuis in België dat hoofdzakelijk draait op groene energie

Een vernieuwend en duurzaam project dat er kon komen dankzij de firma Xylowatt en de NOTAR®- technologie voor het vergassen van biomassa
Financiering toegekend door Belfius, ten dele via zijn overeenkomst met de EIB voor het stimuleren van investeringen in energie-efficiëntie.

Godinne, in de provincie Namen, heeft sinds vrijdag 24 november een primeur: de ziekenhuissite Mont-Godinne is de allereerste die, volgens het principe van trigeneratie, bevoorraad wordt met hernieuwbare energie door vergassing van biomassa. Centraal in de installatie staat een reactor (vergassingsinstallatie) van het type NOTAR®, één van de allernieuwste van de firma Xylowatt en die houtafval en -resten omzet in “schoon gas”. Dit project is tegelijk vernieuwend en duurzaam en dekt tot 40% van de elektriciteitsbehoefte van het ziekenhuis, 65% van het warm water (voor sanitair gebruik en voor verwarming) en 40% van de energie die nodig is voor de koelsystemen. Het wordt gefinancierd door Belfius, ten dele in het kader van zijn overeenkomst met de EIB ter bevordering van investeringen in energie-efficiëntie en gedecentraliseerde energieproductie.

De zogenaamde trigeneratie-installatie die op 24 november 2017 in gebruik wordt genomen is in meer dan één opzicht een primeur. De vergassingsinstallatie die wordt gebruikt op de site van het CHU UCL Namen maakt immers gebruik van de unieke en gepatenteerde NOTAR®- technologie van Xylowatt, waarmee het mogelijk is schoon gas te produceren zonder teerresidu, en dus ook zonder een verdere dure behandeling en zonder secundaire milieu-impact. Het systeem maakt gebruik van afval van zowel natuurlijk hout (takken afkomstig van het onderhoud van wegen en parken, restafval uit de houtindustrie,…) als van gerecycleerd hout (beschadigde paletten, verpakkingshout,…).

Een win-win-partnership voor een sprong voorwaarts inzake technologie en milieu

De NOTAR®-technologie van Xylowatt biedt het voordeel dat ze kan worden ingepast in zogenaamde “trigeneratie-installaties” die tegelijkertijd elektriciteit, warmte en koelte voortbrengen, gebruikmakend van plaatselijk beschikbare biomassa.

Met een totaal vermogen van 620kWe+ 1.100 kWth warmte en 680 kWth koelte, biedt de installatie, die dus niet afhangt van wind en/of zon, aan het CHU UCL Namur een alternatief voor continue productie van hernieuwbare energie (24 uur op 24 en 7 dagen op 7) op basis van lokaal voorhanden zijnde hernieuwbare biomassa, wat perfect aansluit bij het principe van de circulaire economie. Dankzij die win-winsamenwerking met de firma Xylowatt uit Louvain-la-Neuve, wordt het CHU UCL Namur het eerste ziekenhuis in België dat in hoofdzaak draait op groene energie.

Een unieke en voordelige financiering in samenwerking met de EIB

Voor de verwezenlijking van dit belangrijke project kon de firma Xylowatt, via zijn dochter Mont-Godinne Green Energy (MGGE) als derde investeerder, onder meer terugvallen op een geheel nieuwe en in België unieke financieringsformule, uitgewerkt door Belfius en door de Europese Investeringsbank (EIB) ter bevordering van investeringen in energie-efficiëntie en de gedecentraliseerde productie van hernieuwbare energie.

In hun streven naar zowel een beperking van hun ecologische voetafdruk als naar een verlaging van hun kosten willen immers tal van ondernemingen, instellingen en andere organisaties zowel op kleine als op grote schaal investeringen doen in een betere energie-efficiëntie voor hun gebouwen, verlichtingssystemen, machines, warmtenetwerken enzovoort, of willen ze investeren om gedecentraliseerd hernieuwbare energie op te wekken om hun eigen verbruik te dekken. Net om hen te helpen ondertekenden Belfius en de EIB eind 2016 een samenwerkingsovereenkomst voor een bedrag van in totaal 75 miljoen euro in het kader van het nieuwe instrument Private Finance For Energy Efficiency (PF4EE), dat gezamenlijk werd uitgewerkt door de EIB en de Europese Commissie (het LIFE-programma) om tegemoet te komen aan de gebrekkige toegang tot aangepaste en betaalbare commerciële financiering voor investeringen op het vlak van de energie-efficiëntie.

Het resultaat van dit partnership, Belfius Energy Efficiency Package (kortweg BEEP), is een unieke financieringsformule die niet alleen bestemd is voor ondernemingen die rechtstreeks willen investeren in energie-efficiëntie, maar kan eveneens worden aangewend voor de verwezenlijking van vergelijkbare projecten ten voordele van bedrijven, openbare besturen, ziekenhuizen, scholen, overheids- of particuliere vzw’s en dergelijke, via een vennootschap uit de energiesector die optreedt als derde investeerder, zoals MGGE in het kader van het project van het CHU UCL in Mont-Godinne.

Dankzij de voorwaarden van de Europese fondsen, de exclusieve EIB-waarborg en de gedeeltelijke terugbetaling van kosten voor een energie-audit (voor ondernemingen) wil Belfius met deze
financieringsvorm, die specifiek bedoeld is voor dit soort van investeringen, concreet en doelgericht bijdragen tot een lagere uitstoot van CO2 in België en ook de strijd tegen de opwarming van de aarde ondersteunen.

“Deze samenwerking sluit duidelijk aan bij de Belgische verbintenissen aangaande de energietransitie voor COP21. Dankzij de technologie van Xylowatt gaan wij de CO2-uitstoot van de ziekenhuissite van Godinne kunnen terugdringen met meer dan 3.000 ton per jaar, het equivalent van de uitstoot van 2.000 voertuigen”, zegt Jürgen Bohn, de nieuwe CEO van Xylowatt verheugd.

Dankzij dit partnership komt het CHU UCL Namur nog meer aan de spits van de milieu-innovatie te staan. “Onze instelling blijft vooruitgang boeken met betrekking tot haar doelstellingen aangaande de kwaliteit van haar processen en de verbetering van haar infrastructuur”, zegt een tevreden Vincent Lachapelle, directeur van de ziekenhuissite van Godinne.

Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius: « We zijn al lang partner van zowel de ziekenhuissector als van tal van ondernemingen. Daarom zijn we dus ook bijzonder tevreden dat we dit project hebben gefinancierd, een project dat tegelijk innovatief en duurzaam is en dat zal toelaten om de CO2-uitstoot van de site Mont-Godinne van de CHU UCL Namur drastisch te verminderen. Dit project is het allereerste dat we konden financieren in het kader van onze samenwerking met de EIB om energieefficiëntie en gedecentraliseerde productie in hernieuwbare energie in België te ondersteunen, een samenwerking die we met hen concretiseerden in het Belfius Energy Efficiency Package ». 

Pim van Ballekom, vice-voorzitter van de EIB: “De verwezenlijking van dit project toont duidelijk aan dat vanaf nu de strijd tegen de klimaatverandering op alle niveaus op gang is gekomen en dat dergelijke projecten economisch ten volle verantwoord zijn. Wij zijn blij dat we daartoe hebben kunnen bijdragen door voor de eerste keer gebruik te maken van dit nieuwe partnership met
Belfius, dat bedoeld is om investeringen in energie-efficiëntie in België te stimuleren. 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij dankzij een omvattende benadering – betere energieprestaties, natuurlijke hulpbronnen die beter onder controle zijn, het circulaire karakter van de
investeringsprojecten, een slimme en duurzame stadskernontwikkeling – een rechtstreekse en onmiddellijke impact kunnen hebben op onze omgeving en op het dagelijks leven van de burgers.”

Bron: Belfius