Zet de betonstop een stop op uw bouwplannen?

A photo by Valentina Locatelli. unsplash.com/photos/P8bsrm8KbM0

 

 

Niet langer kunnen bouwen in de open ruimte. Voor veel Vlamingen is dat een beklemmende gedachte. De betonstop dwingt ons tot een andere mentaliteit waarbij we dichter bij elkaar gaan wonen. Of is dat toch nog niet voor morgen?

Enkele harde feiten op een rij. Het aantal Vlamingen zal de komende jaren alleen maar stijgen. In 2013 waren we nog met 6,4 miljoen. Als het huidige groeitempo aanhoudt, zijn we tegen 2060 met 7,2 miljoen. Ook het aantal huishoudens blijft toenemen. Tegen 2060 stijgt het aantal gezinnen naar verwachting met 19 procent. In absolute cijfers betekent dat een toename met 506.000 huishoudens.

Ondertussen neemt het ruimtebeslag – de ruimte die we innemen voor huisvesting, industrie, handel, transport of recreatie – dagelijks met 6 hectare toe. Als die trend blijft duren, bedraagt de in beslag genomen ruimte in Vlaanderen tegen 2050 41,5 procent, tegenover 33 procent in 2015. Voorlopig blijven we met z’n allen open ruimte opslorpen.

‘We zijn chronische pendelaars geworden’, zegt de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck. ‘We doen alles op een afstand van de plek waar we slapen en wonen: we pendelen naar de scholen, crossen naar de crèche en staan uren in de file op weg naar het werk. We zijn voortdurend onderweg.’

1. Wonen we straks allemaal zoals in Toscane?
Voor Van Broeck is het hoog tijd voor een ander samenlevingsmodel. ‘We moeten meer doen in de nabijheid van de plek waar we wonen en slapen.’ Dat houdt in dat we komaf maken met onze verkavelingsdrang. ‘En dat we de dorps- en stadskernen versterken. Daardoor zullen we onvermijdelijk dichter op elkaar moeten wonen.’

De Vlaamse Bouwmeester droomt luidop van ‘het Toscaanse model’, dat met zijn open landschappen de favoriete reisbestemming is van veel Vlamingen. ‘In San Gimignano wonen de mensen weliswaar dicht op elkaar. Daar heb je 100 woningen per hectare, een veelvoud van de woondichtheid in Vlaanderen. Maar rond die pittoreske Italiaanse stadjes is niet alles kapot verkaveld. Daar kan je nog genieten van de mooie open ruimte.’

Meer nabijheid impliceert voor de Vlaamse Bouwmeester: méér dorp, méér stad, maar ook méér natuur.
Dat advies sijpelt ook door in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het beleidsplan van de Vlaamse overheid over ruimtelijke ordening. Steden en andere kernen moeten groeien, er moet meer open ruimte komen voor voedselvoorziening, waterbeheer, het winnen van energie, en voor rust en recreatie.

Lees verder op De Tijd.be

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress