Woonbonus moet onverkort behouden blijven

20090606213535_icoon_mertens_moerbeke_groot

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) bestrijdt de conclusie van de KULeuven dat de stijging van de prijzen voor woningen te wijten is aan de woonbonus. De VCB is van oordeel dat heel wat andere factoren een rol hebben gespeeld, zoals de forse toename van het aantal gezinnen en de toenemende schaarste aan nog onbebouwde bouwpercelen. Daardoor is de vraag naar bijkomende woningen sterk toegenomen terwijl het aanbod beperkt bleef.

Volgens een studie van diezelfde KULeuven in opdracht van ERA is de stijging van de woningprijzen volledig aan objectieve factoren te wijten. Een woning van nu is ook helemaal niet te vergelijken met een woning van tien jaar geleden. In die periode is de kwaliteit van de woningen er sterk op vooruitgegaan. Het maximale E-peil bijvoorbeeld is intussen gedaald van E100 tot E60.

Bovendien heeft de VCB kunnen vaststellen dat de prijzen voor bijvoorbeeld appartementen al sterker zijn gestegen voor de invoering van de woonbonus in 2005. Dit versterkt haar standpunt dat tussen de stijging van de woningprijzen en de invoering van de woonbonus geen eenduidige relatie bestaat.

Tevens wijst de VCB erop dat de bouwkosten de laatste jaren nagenoeg constant zijn gebleven. Ze volgden de evolutie van de inflatie. De woonbonus heeft op dat vlak zeker geen enkel kostenverhogend effect gehad.

Vandaar dat de VCB naar de nieuwe Vlaamse regering blijft pleiten voor een onverkort behoud van de woonbonus, met name voor wie een nieuwe woning bouwt of een bestaande woning renoveert.

Bron: bouwenwonen.net

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress