Vanhaerents zet in op Brugse woningmarkt

Vanhaerents zet in op Brugse woningmarkt

Niet één, maar wel twee nieuwe Brugse woonprojecten op één week tijd. Vanhaerents zet de komende jaren duidelijk in op de woningmarkt in Brugge. Met enerzijds de aankoop van het Provinciehuis Abdijbeke en anderzijds een nieuwe woonbuurt langs de Groenestraat in het centrum van de stad. “In totaal zullen we bijna 100 nieuwe woongelegenheden realiseren met telkens ruim voldoende ondergrondse parkeergelegenheid”, zegt CEO Lode Waes.

Provinciehuis Abdijbeke

Tegen eind augustus 2018 zullen de provinciale diensten het Provinciehuis in de Abdijbekestraat in Brugge verlaten en wordt het overgedragen aan Vanhaerents.

De site heeft een totale oppervlakte van 3.000 m² en een bovengrondse bebouwde oppervlakte van 4.014 m². Op vandaag werd het gebouw gebruikt als kantoorruimte, maar Vanhaerents wil hier een 40-tal verschillende types appartementen realiseren.

Het ontwerp hiervoor zal gemaakt worden door Declerck Daels Architecten uit Roeselare. Vanhaerents voorziet er ook een ondergrondse parking.

Bokszaal wordt nieuwe woonwijk

Op de plek waar vroeger turnclub Rust Roest en bokskring Wimme Boxing ooit onderdak vonden, komt binnenkort een nieuwe woonwijk met een 50-tal woningen. Ook de oude koetsen van de stad Brugge hadden er tot voor kort een onderkomen.

De plannen zijn nog niet in detail uitgewerkt, maar het zou gaan om een vijftiental woningen en vijfendertig appartementen. Het projectgebied omvat een prachtige private binnentuin die door de realisatie van het project een openbaar karakter zal krijgen, een troef voor de volledige buurt.

We voorzien een ondergrondse parkeergarage met 144 plaatsen, zowel voor de bewoners als de buurt – Stefanie Vanden Broucke, directeur projectontwikkeling

Vanhaerents zal in nauw overleg met de stedenbouwkundige diensten van de stad Brugge het ontwerpproces opstarten. Het is de bedoeling om in de loop van 2018 een bouwvergunning te bekomen.

Bron: Vanhaerents

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress