Triple Living wordt eigenaar van Slachthuissite en site op Tunnelplaats

Triple Living wordt eigenaar van Slachthuissite en site op Tunnelplaats

Projectontwikkelaar Triple Living bereikte een principeakkoord – onder opschortende voorwaarde van due diligence – met Land Invest Group inzake de aankoop van de sites Slachthuislaan en Tunnelplaats in Antwerpen. Triple Living is onder meer de ontwikkelaar achter Nieuw Zuid, de groene woonwijk vlakbij het Antwerpse justitiepaleis die volop in de steigers staat en een gemengd programma aanbiedt van woningen, kantoren, buurtwinkels, scholen, sociale woningen en een park van 6 hectare.

De Antwerpse projectontwikkelaar is geïnteresseerd in beide sites omwille van het potentieel op vlak van stadsontwikkeling. Volgens Triple Living sluiten beide projecten aan bij het DNA van het bedrijf. Zo hebben ze de expertise en knowhow in huis om beide sites op de best mogelijke manier te ontwikkelen voor de Antwerpenaar.

“Wij bouwen graag levensvisies. Buurten waar het aangenaam wonen, werken en leven is, en die we kunnen opwaarderen. Samen met toparchitecten bouwen wij duurzame buurten waarin elk gebouw, elke straat en elke aanplanting bijdraagt aan het totaalconcept. En telkens werken we vanuit onze basisprincipes: met een duidelijke visie, transparant, en in het belang van alle betrokken partijen op economisch, ecologisch en sociaal vlak”, aldus Sam De Maeyer, woordvoerder van Triple Living.

Het Antwerpse vastgoedbedrijf is bereid zijn volledige medewerking te geven aan het voorontwerp van de Slachthuissite dat vandaag op tafel ligt, en dat van dichtbij zal opgevolgd worden door de stadsbouwmeester en intendant. Gezien beide sites in het recente verleden voorwerp van debat waren, benadrukt de ontwikkelaar open te staan voor dialoog, zowel met de buurt als met andere betrokkenen. Wel vraagt men tijd om het dossier de komende weken gedetailleerd te kunnen bestuderen, alvorens dieper in te gaan op specifieke vragen. Het management achter Triple Living benadrukt echter dat het debat van de voorbije weken geen afbreuk doet aan het sterke potentieel van beide sites.

Bron: Bereal

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress