Opnieuw amper 15 procent roerende voorheffing op investeringen in zorgvastgoed

Investeringen in zorgvastgoed zullen opnieuw een verlaagde roerende voorheffing van15 procent kunnen genieten. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt vrijdag aangekondigd.

In het kader van de taxshift werden de meeste uitzonderingen op het algemeen tarief van 27 procent roerende voorheffing weggewerkt. Dat gold ook voor zogenaamde ‘residentiële GVV’s’ of residentiële vastgoedbevaks.

Die genoten tot eind 2015 een verminderde roerende voorheffing van 15 procent. Maar door de verhoging van de roerende voorheffing werden onbedoeld ook investeringen in sommige vormen van zorgvastgoed geviseerd. Dat dreigde op zijn beurt te zorgen voor hogere facturen voor de bewoners van die zorgvoorzieningen.

Dat probleem, aldus minister Johan Van Overtveldt, wordt nu opgelost door de roerende voorheffing opnieuw te verlagen naar 15 procent voor deze categorie. Concreet gaat het om GVV’s die voor minstens 60 procent investeren in zorgvastgoed. De minister zal dat voorstellen aan de regering. De aanpassing zal van kracht worden vanaf1 januari 2017.

Bron: Trends

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2018 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress