Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 gaan alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start met de omgevingsvergunning. Er zullen dan geen aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook verkavelingsvergunningen maken er deel van uit. De vergunningsaanvraag gebeurt digitaal via het Omgevingsloket dat alle tests heeft doorstaan en nu op punt staat.

Op 23 februari 2017 trad de omgevingsvergunning in werking. Alle procedures waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie bevoegd zijn, verlopen sinds die datum via het Omgevingsloket. Ook de gemeenten Beersel, Diest, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden stapten het afgelopen jaar over naar de omgevingsvergunning. Op 1 januari 2018 wordt de omgevingsvergunning van kracht in alle Vlaamse steden en gemeenten. Vanaf dan worden alle vergunningsaanvragen en meldingen overal digitaal behandeld. Ondertussen werd ook het systeem verder uitgebouwd en verbeterd.

Digitale behandeling

Sinds 23 februari 2017 waren architecten verplicht om bouwaanvragen voor gemeenten die nog niet met de omgevingsvergunning werkten, digitaal in te dienen via het loket Digitale Bouwaanvraag (DBA). Op 1 januari 2018 zullen geen nieuwe aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden. Lopende dossiers zullen er wel nog verder behandeld worden.

Bij een omgevingsvergunning worden zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project tegelijk beoordeeld. De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter en moet leiden tot betere besluitvorming.

Ondersteuning door de Vlaamse overheid

Voor omgevingsambtenaren, architecten en adviesinstanties organiseert de Vlaamse overheid infosessies om hen zo goed als mogelijk voor te bereiden op de komende veranderingen. De helpdesk van het Departement Omgeving wordt in de beginperiode wanneer nodig, extra versterkt. Alle steden en gemeenten zullen van de Vlaamse overheid een subsidie van 4.500 euro ontvangen.

Bron: Departement Omgeving

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2018 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress