Officiële opening eerste School van Morgen: Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel

Op 1 september keerden in Vlaanderen 1,1 miljoen leerlingen na de zomerperiode terug naar de schoolbanken. Bij het Gemeentelijk Technisch Instituut in Londerzeel (GTIL) ging het nieuwe schooljaar van start met de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw. Onder grote persbelangstelling mochten Minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits samen met Burgemeester van Londerzeel, Jozef De Borger het lint knippen. De passiefbouw van 4.400 m² is het eerste opgeleverde schoolgebouw van de 165 scholenbouwprojecten van de publiek-private vennootschap DBFM Scholen van Morgen.

svm-newsletter-31-web-01

Na een bouwperiode van 16 maanden hebben de verouderde paviljoenen van het GTIL plaats geruimd voor een indrukwekkende en uiterst duurzame nieuwbouw met sporthal, in de eerste plaats bestemd voor 300 leerlingen en hun leerkrachten maar die ook gedeeltelijk opengesteld wordt voor de lokale gemeenschap. De nieuwbouw, die de principes van de passiefhuisstandaard volgt, is het nieuwe kloppende hart van het GTIL. Het project, ontworpen door Teema architecten en uitgevoerd door aannemer MBG, herbergt 8 werkplaatsklassen, een laboratorium voor wetenschappen, 4 leslokalen voor algemene vakken, een sportzaal van 685 m² en een centrale ontmoetingsruimte met refter en open leercentrum. Deze school is één van de twee proefprojecten die als voorbereiding op het programma van Scholen van Morgen van start gingen. Eveneens maakt het project deel uit van het pilootproject ‘Passiefscholen’ van de Vlaamse Regering.

625.000 m² nieuwe schoolgebouwen tegen 2017

“De uitrol van het scholenbouwprogramma “Scholen van Morgen” is nu volop bezig waarmee we verder inzetten op capaciteitsuitbreiding en (ver)nieuwbouw. Deze regering zal verder inzetten op schoolinfrastructuur waarbij het multifunctioneel gebruiken van deze gebouwen ook belangrijk is. Momenteel zijn 24 andere scholenbouwprojecten in volle uitvoeringsfase. Dat Scholen van Morgen al 158 (op 165) bouwvergunningen heeft ontvangen, garandeert de continuïteit van het scholenbouwprogramma”, aldus Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering.

De publiek-private samenwerking DBFM Scholen van Morgen werd in het leven geroepen om een antwoord te bieden op de lange wachtlijsten voor scholenbouw. Overal in Vlaanderen zijn in totaal 165 nieuwbouw- en/of renovatieprojecten op til over alle onderwijsnetten heen, goed voor een totaal investeringsbedrag van 1,5 miljard euro. De vennootschap staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van de schoolgebouwen.

“Leerlingen hebben recht op een uitnodigende, comfortabele en inspirerende leer- en leefomgeving,die hen aanmoedigt om hun talenten ten volle te benutten en verder te ontwikkelen. De leerkrachten zijn hierin van onschatbare waarde, maar ook aangepaste moderne schoolinfrastructuur speelt hierin een belangrijke rol. De opening van deze hedendaagse en duurzame nieuwbouw in Londerzeel leidt tot tevreden en gelukkige gezichten. Door dit programma draagt de Vlaamse Regering actief bij tot de versterking van de kwaliteit van het onderwijs.”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nadat ze kennis maakte met de leerlingen.

svm-newsletter-31-web-03

“Met dit nieuwe schoolgebouw versterken we de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs in Londerzeel én zetten we het duurzaam gemeentebeleid verder. Na 15 jaar wachten, kwam het bouwdossier dankzij deelname aan het programma Scholen van Morgen in een stroomversnelling. De leerlingen krijgen nu de stimulerende leeromgeving die ze verdienen. Bovendien wordt bij deze bouw zeer ver gegaan op het vlak van duurzaam bouwen. In deze ‘passiefschool’ ligt het energieverbruik 75% lager dan bij een traditioneel gebouw,” zegt burgemeester van Londerzeel Jozef De Borger.

Op 1 september werd trouwens niet alleen de eerste “School van Morgen” geopend, op hetzelfde moment zijn verspreid over Vlaanderen alweer 6 nieuwe werven opgestart. Dat is geen toeval. Vanaf nu start Scholen van Morgen gemiddeld twee bouwwerven per week op, met 50 projecten in uitvoeringsfase tegen 1 januari 2015.

Bron: scholenvanmorgen.be

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress