Nieuwe poort en inrichting rioolwaterzuivering Utrecht

ad50363b9b3c0e7cd5049a5778e00aff_L

Afgelopen maand is gestart met de vernieuwing van de rioolwaterzuivering van Utrecht. Het terrein wordt opnieuw ingericht en voorzien van een poortgebouw. SVP Architectuur en Stedenbouw ontwierp het poortgebouw en stelde samen met Haver Droeze het kwaliteitskader op voor de terreininrichting en de landschappelijke inpassing van de installatie. 

De rioolwaterzuivering, die dagelijks zo’n 75 miljoen liter afvalwater reinigt, is één van de grootste zuiveringen van Nederland. Het terrein van de RWZI maakt onderdeel uit van de Vechtzoom, een landschappelijke en recreatieve verbinding tussen de binnenstad en het buitengebied.

In het kwaliteitskader wordt het terrein met haar groene uitstraling gepositioneerd als een nieuw landgoed aan de Vecht. De stevige groensingel die het huidige terrein omsluit blijft gehandhaafd en er wordt fors geïnvesteerd in het landschap dat de installatie omringt.

Een nieuw laantje met brede grasbermen en bomen volgt de oude ontginningslijnen en vormt de belangrijkste ontsluiting van het terrein. De installatie zelf is opgevat als een ‘machine’. Hier is bewust gekozen voor terughoudendheid in materiaal en kleur, meldt SVP.

Spanconstructie
De grote ronde reactortanks worden voor een groot deel voorzien van een eenvoudige spanconstructie die begroeiing met klimplanten mogelijk maakt. De installatie moet hierdoor een integraal onderdeel worden van het nieuwe landschap.

De hoofdentree wordt verplaatst van het Zandpad naar de Brailledreef, waar het poortgebouw komt te staan. Uitgangspunten voor de architecten zijn om het bouwwerk een tijdloze uitstraling en ‘bescheiden monumentaliteit’ te geven, zodat het een passende uitdrukking geeft aan deze voor Utrecht essentiële voorziening.

In de gevel wordt op subtiele wijze gespeeld met tegenstellingen als transparant en gesloten, licht en zwaar en regelmatig en vloeiend. Een grote uitsparing in het gebouw vormt de toegang tot het terrein en biedt zicht op het eerder genoemde laantje. Hiermee wordt de voorbijganger tevens een blik gegund op de nieuwe installatie.

Lees meer: Architectenweb

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress