News Partner BIV

Real Estate News Partner BIV

 

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is het bij federale wet opgericht controle- en tuchtorgaan van de vastgoedsector. Het BIV organiseert en controleert de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar en handhaaft de deontologische regels. Elke vastgoedmakelaar in België dient over een BIV-erkenning te beschikken.

Meer informatie: www.biv.be