News Partner BIV

Real Estate News Partner BIV

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is het bij federale wet opgericht controle- en tuchtorgaan van de vastgoedsector. Het BIV organiseert en controleert de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar en handhaaft de deontologische regels. Elke vastgoedmakelaar in België dient over een BIV-erkenning te beschikken.

Meer informatie: www.biv.be

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2018 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress