Mechelen zoekt ontwikkelaar voor site Albertus

MECHELEN ZOEKT ONTWIKKELAAR VOOR SITE ALBERTUS
Het stadsbestuur van Mechelen liet een masterplan opmaken om de site Albertus in Muizen te ontwikkelen. Het gebied wordt omgevormd tot een groene omgeving met plaats voor 26 appartementen en een buurtcentrum. De stad roept projectontwikkelaars op om zich kandidaat te stellen voor het ontwikkelen van Albertus.

De site Albertus ligt langs de Sint-Albertusstraat en de Gustaaf Ghijselsstraat in Muizen. De grond hoort toe aan de Kerkfabriek en de Vereniging Parochiaal Werk (VPW). Op het terrein bevinden zich momenteel de kerk Sint-Albertus, een pastorijwoning met riante tuin en het ontmoetingscentrum ’t Kranske.

Geen kerkfunctie meer

Een tijd geleden kondigde de VPW aan de zaal te willen verkopen. Ongeveer gelijktijdig raakte bekend dat het bisdom de parochiekerk van Albertus niet langer als kerk wenste te gebruiken en de procedure tot desaffectatie had ingezet. Om tot een oplossing te komen voor het nakende verdwijnen van de buurtzaal en om te voorkomen dat de kerk zou worden afgebroken, besloot de stad om samen met de Kerkfabriek en de VPW een oplossing uit te werken.

Na bevraging van de eigenaars en de diverse gebruikers heeft het Mechelse bureau HASA–architecten een masterplan opgemaakt. De krachtlijnen van het masterplan zijn:

  • Het omvormen van de voormalige Sint-Albertuskerk tot een multifunctionele ruimte voor o.a. optredens en feestelijke gelegenheden.
  • Naast de kerk komt een gebouw voor o.a. vergaderingen, en dit nieuwe gebouw wordt verbonden met de kerk. Samen vormen ze een buurtcentrum.
  • Op de site komen gezinsappartementen met ondergrondse garage.
  • Een overwegend groene en publiek toegankelijke buitenruimte verhoogt de verblijfskwaliteit, ook voor de buurt.

Projectontwikkelaar gezocht

Voor de uitvoering van dit masterplan dient er een mededingingsprocedure met onderhandeling opgestart te worden. Zo kan er een projectontwikkelaar worden gevonden die in 2018 kan starten met de ontwikkeling.

De mededingingsprocedure gebeurt in twee fases. In een eerste fase worden ontwikkelaars aan de hand van een selectieleidraad opgeroepen om zich kandidaat te stellen.Tijdens de tweede fase worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van een gedetailleerd bestek. Vanaf 6 september zijn selectieleidraad en masterplan terug te vinden op www.mechelen.be/albertus. Projectontwikkelaars kunnen inschrijven tot 11 oktober.

Bron: http://www.madeinmechelen.be

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress