Wanneer mag een bedrijf een product “ambachtelijk” noemen?

Wanneer mag een bedrijf een product "ambachtelijk" noemen?

De FOD Economie heeft richtlijnen uitgevaardigd voor het gebruik van de terminologie “artisanaal”, “ambachtelijk” en afgeleiden in productbenamingen. Test-Aankoop reageert tevreden, maar de consumentenorganisatie ziet nog ruimte voor verbetering.

De richtlijnen bepalen bijvoorbeeld dat de productie op (erg) kleine schaal moet gebeuren, dat geen ingrediënten met additieven gebruikt mogen worden, dat een onderneming die gebruikmaakt van de term “ambachtelijk” dat moet kunnen staven via reclame, verpakking of uitleg op een website, en dat de consument niet in de war gebracht mag worden.

Test-Aankoop is tevreden over die richtlijnen, maar betreurt dat er niet expliciet gesproken wordt over de problematiek rond afbeeldingen en foto’s op een product die een ambachtelijke manier van produceren suggereren.

Daarnaast worden volgens de consumentenorganisatie termen zoals “alternatief”, “op grootmoeders wijze”, “à l’ancienne” of “traditioneel” niet genoeg geviseerd en wordt er niet duidelijk benadrukt dat een manuele handeling in een voor het overige geautomatiseerd proces niet voldoende is om een ambachtelijk karakter te verlenen.

Test-Aankoop merkt dat fabrikanten hun handelwijze ondertussen aanpassen. Zo wijzigde Albert Heijn de benaming “grootmoeders wafels” en liet Lidl weten in de toekomst niet langer te zullen verwijzen naar ambachten en traditie. De supermarktketen paste de verpakking van zijn grijze garnaalballetjes aan en haalde het “traditioneel” vleesbrood uit de rekken.

Lees hier de volledige richtlijn van de FOD Economie.

Bron: VRT

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress