‘We kunnen de betonstop nu al afkondigen’

Door de betonstop zal de stad Antwerpen haar noordrand meer ontwikkelen en naar het zuidwesten uitbreiden, voorspelt de Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck. Richting Turnhout ontstaat een lijnstad. En de villa’s in het noorden? “Geef ze terug aan de natuur in ruil voor een stadsappartement voor de eigenaar.”

De Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck, komt uit de Antwerpse Seefhoek, maar woont tegenwoordig in Brussel. Hij staat volledig achter de betonstop van de Vlaamse regering. Die blokkeert vanaf 2040 de verdere inname van open ruimte. Van de 72.000 hectare ruimte woonuitbreidingsgebied mag slechts 24.600 hectare worden ingenomen. “De woningmarkt staat aan de vooravond van de ontwrichting”, voorspelt Van Broeck. Zijn architectenbureau weigert woningen te ontwerpen in buitengebieden. “Ons bodemgebruik is zo gefragmenteerd dat het huidige verkavelingsmodel niet meer werkt”, betoogt hij.

“Voor alle activiteiten _ werken, winkelen, vrijetijdsbesteding, school _ moet 70 procent van de Vlamingen zich verplaatsen over een traject dat ze niet met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets aankunnen. Dat creëert files, het leidt op termijn tot onbetaalbare energiekosten en het wreekt zich door de grote ecologische voetafdruk. Het wordt bovendien budgettair onbetaalbaar, omdat de regering bij het niet-naleven van het klimaatakkoord van Parijs een hoge boete krijgt. Het Vlaamse woningbeleid zal dus binnen nu en tien jaar fundamenteel moeten veranderen.”

Lees meer: Trends Knack

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress