Kredietbeleid moet onderscheid maken tussen aankoop en renovatie

Kredietbeleid moet onderscheid maken tussen aankoop en renovatie

De Vlaamse Confederatie Bouw vraagt aan de Nationale Bank om een ander kredietbeleid te voeren. Dat moet een onderscheid maken tussen kredieten die alleen dienen voor de aankoop van een bestaande woning, en kredieten voor de renovatie en de bouw. Een dergelijk beleid zou het woningbestand verbeteren, het zuiniger maken en helpen om de klimaatdoelstellingen te halen. 

CEO Johan Thijs van KBC sprak zich uit voor strengere leenvoorwaarden. De Nationale Bank waarschuwt voor het risico op een oververhitting van de vastgoedmarkt. Recente soepele leenvoorwaarden zouden ervoor gezorgd hebben dat de schuldgraad van de gezinnen sterk is gestegen.

Stemmen gaan op die de leenvoorwaarden strenger willen maken. Maar de vastgoedmarkt bevat vele facetten. Er bestaat een essentieel verschil tussen kredieten voor de aankoop van een bestaande woning, en kredieten voor de renovatie en de bouw van woningen. Deze laatste doen de kwaliteit van het woningenbestand stijgen. Ze zijn ook noodzakelijk wil Vlaanderen de CO2-doelstellingen van 2050 halen.

Bovendien verhoogt een renovatie de waarde van een woning. Daardoor wordt de verhouding tussen de waarde en de hypothecaire schuld gunstiger. Kredieten die ervoor zorgen dat gezinnen na de aankoop van een woning een budget overhouden voor een renovatie, hebben een positief effect op de kwaliteit van het woonkrediet. Ook de terugbetalingscapaciteit van de gezinnen zal na een renovatie verbeteren: vaak gaat de energiefactuur drastisch lager liggen. Lage-energiewoningen zullen ook minder gevoelig zijn aan toekomstige stijgingen van de energieprijzen.

De instrumenten bestaan

De Vlaamse overheid werkt vandaag al aan een aantal beloftevolle instrumenten die de kwaliteit van de hypothecaire leningen kunnen verbeteren: het EPC+ en de woningpas. Beide instrumenten moeten gezinnen een beter inzicht geven in de kwaliteit van hun woning en de investeringen die nodig zijn om de woning op te waarderen naar hedendaagse standaarden van energieverbruik. De VCB levert in samenwerking met het WTCB ook een bijdrage met de ReCalculator. Deze gratis tool berekent de reële energiebesparing door een renovatie. Ook in de EU wordt er binnen het project EeMaP over nagedacht om hypothecaire kredieten af te stemmen op energieverbruik.

Van de 3 miljoen woongelegenheid in Vlaanderen dient ongeveer 85 % gerenoveerd te worden. Een kredietbeleid gericht op de versnelde renovatie van het woningpatrimonium zal de kwaliteit van de hypothecaire leningen verbeteren. De VCB vraagt aan de Nationale Bank dat zij toestaat dat banken rekening houden met andere parameters, zoals bijvoorbeeld energiebesparing, om de waarde van hypothecaire projecten te beoordelen.

Bron: Vlaamse Confederatie Bouw

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress