Hoe de belasting op dividenden recupereren?

Hoe de belasting op dividenden recupereren?

Een eerste schijf van dividenden is vanaf 2018 vrijgesteld van roerende voorheffing. Hoe werkt het nieuw fiscaal voordeel in de praktijk?

De federale regering heeft in het kader van het Zomerakkoord beslist het spaargeld te activeren. Ze wil met een aanpassing van de fiscale wetgeving een deel van de meer dan 250 miljard euro op spaarboekjes kanaliseren naar beleggingen in aandelen. Die maatregel heeft als doel de bedrijfsinvesteringen en jobcreatie te stimuleren.

Wat verandert er?

De fiscale vrijstelling van de rente op gereglementeerde spaarboekjes daalt vanaf 2018 van 1.880 euro naar 940 euro. Als compensatie is een eerste schijf van 627 euro aan dividenden per belastingplichtige voortaan vrijgesteld van roerende voorheffing. Aangezien de roerende voorheffing 30 procent bedraagt, zult u tot 188,1 euro minder roerende voorheffing betalen.

Welke dividenden zijn vrijgesteld?

De vrijstelling geldt voor inwoners en niet-inwoners. Ze is van toepassing op alle dividenden, zowel van Belgische of buitenlandse bedrijven. Maar de vrijstelling geldt niet voor dividenden van beleggingsfondsen of juridische constructies, omdat de regering rechtstreekse investeringen in bedrijven wil stimuleren.
Naar verluidt hebben de banken flink wat gelobbyd om ook dividenden van fondsen vrij te stellen. De al bestaande vrijstellingen voor dividenden van coöperatieve vennootschappen en vennootschappen met een sociale doelstelling worden geïntegreerd in de nieuwe algemene vrijstelling. De vrijstelling van de eerste schijf van intresten uitgekeerd door vennootschappen met een sociale doelstelling blijft bestaan.

Wat zijn de gevolgen voor coöperanten?

De beslissing van de regering betekent dat het extra fiscaal voordeel voor vennoten van coöperatieve vennootschappen kleiner is dan voor andere beleggers. Dividenden van coöperatieve vennootschappen zijn nu al vrijgesteld tot 190 euro. Als u dat fiscaal voordeel al volledig benut, stijgt de vrijstelling slechts met 437 euro (627 euro min 190 euro).

Wat zijn de belangrijkste coöperatieve vennootschappen?

Belangrijke erkende coöperatieve vennootschapen zijn Cera (aandeelhouder van KBC), CrelanCo (aandeelhouder van Crelan) en Argen-Co (aandeelhouder van Argenta). Andere bekende coöperatieve vennootschappen zijn Ecopower (producent groene energie) en de ontwikkelingsfondsen Incofin, Alterfin en BRS.

Hoe kunt u de roerende voorheffing recupereren?

De banken blijven net als nu de roerende voorheffing inhouden. Om de vrijstelling op dividenden van 2018 te genieten, zult u in het voorjaar van 2019 op de belastingaangifte de vrijstelling moeten aanvragen. U zult de te veel betaalde roerende voorheffing dus op zijn vroegst in de tweede helft van 2019 recupereren. U kunt de vrijstelling ook inroepen voor buitenlandse inkomsten waarvoor geen roerende voorheffing is ingehouden. In dat geval zult u die inkomsten niet moeten aangeven.

Bron: De Tijd

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress