Duurzame stad combineert technologie, natuur en voedselproductie

cities_arup_01

Technologie en natuur werken in de toekomst naadloos samen om duurzame steden te creëren. Dat stelt Arup in het visiedocument ‘Cities Alive’. Met de studie geeft het internationaal vooraanstaande ingenieursbureau een visie op de stad van de toekomst die zich moet voorbereiden op een groeiende wereldbevolking, klimaatverandering en een stijgende zeespiegel.

Arup voorspelt in Cities Alive dat technologie en natuur naadloos zullen samenwerken om steden te creëren, die tezamen een geïntegreerd netwerk van groene zones vormen. Met behulp van deze zones bereidt de stad zich voor op de gevolgen van de klimaatverandering, de groeiende wereldbevolking en het nog steeds toenemende aantal mensen dat zich in de stad vestigt. Hierbij kan gedacht worden aan verticale stadsboerderijen, voetpaden verlicht met behulp van zonne-energie, stedelijke ‘wetlands’ of moerassen en bossen die als cruciale voorzieningen deel uitmaken van de stad.

Het rapport benadrukt dat we de natuurlijke omgeving als belangrijkste uitgangspunt moeten nemen bij stedelijke ontwikkeling. En dit moet al in het vroegste planningsstadium gebeuren zodat groen, stad en technologie samen leiden tot een economisch vruchtbare en duurzame leefomgeving.

“In 2050 zal het bevolkingsaantal de 9 miljard bereiken, waarvan 75% in de stad zal wonen. Aanpassingen aan de bestaande steden, mogelijk gemaakt door technologische vernieuwing, zal als belangrijke catalysator dienen in de verschuiving naar een toename van duurzaamheid, veerkracht and aanpasbaarheid in een dichtbevolkte stedelijke omgeving.”
Tom Armour, Landscape Architecture Group leader bij Arup, co-auteur ‘Cities Alive’

Groenere stedelijke omgevingen
Het rapport kijkt naar het belang om tot een hogere kwaliteit van de openbare ruimte en groenere stedelijke gebieden te komen aan de hand van hoogwaardig landschapsontwerp, bedoeld om gezondheid en welzijn van de bewoners te verbeteren. Niet-aangepaste stedelijke omgevingen krijgen het meest te lijden van de klimaatverandering en als gevolg hiervan de stijging van het zeeniveau.

Arup’s rapport schetst de noodzaak om een verschuiving te maken naar meer natuurlijke oplossingen om steden tegen de stijgende zeespiegel te beschermen, zoals rietvelden en ander ‘wetland’habitats. Door de steden meer te bebossen of vergroenen, daalt het risico op overstroming. Zo blijkt uit onderzoek dat bij elke toename van 5% bebossing, de overstroming met 2% beperkt wordt.

Het rapport benadukt verder de voordelen die toegevoegde groene plekken bieden op gebied van verbeteren van gezondheid en welzijn, zoals:

  • toename van levensverwachting tot 5 jaar. Mensen ervaren afstanden in een groene omgeving korter en zijn daardoor meer geneigd om te lopen.
  • bevorderen van ziekteherstel, waarmee de kosten van de gezondheidszorg dalen.
  • afname van het ziekteverzuim; mensen die vanuit het werk uitkijken op een groene omgeving, zijn een kwart minder thuis dan degenen die dat niet kunnen.

“De integratie van ‘groene infrastrucuur’ is in toenemende mate van belang voor stedelijke beleidsvoering en planning. Er zijn steeds meer onderzoeksresultaten die de voordelen voor economie, gezondheid, welzijn en klimaat bewijzen. Deze kunnen door deskundigen in de gebouwde omgeving gebruikt worden om te bepalen waar, wanneer en hoe groene infrastuctuur het beste in het beleid van steden ingepast kan worden.”
Laurens Tait, leader Planning Team, Arup Amsterdam

Stadsboerderijen en voedselproductie
Met betrekking tot de voedselvoorziening voor een groeiende stedelijke bevolking, voorspelt Arup dat de voedselproductie in gebouwen zal plaatsvinden. Hiervoor zullen verticale stadsboerderijen gebouwd worden die binnenkort een gangbaar fenomeen in de steden vormen. Deze boerderijen spelen ook een rol in de herverbinding tussen de stedelingen en de natuur, waarbij de boerderijen de stadsbewoners van kennis voorzien over zelfgeteeld voedsel. Daarnaast bieden de boerderijen inzicht in een veilige en duurzame voedselproductie.

Volgens de onderzoekers moet de stadsomgeving worden aangepast aan de voedselbehoefte in de groeiende steden. Op die manier kunnen bewoners binnen de stadsgrenzen worden voorzien van fruit, groente en insecten. Parkachtige omgevingen kunnen op basis van deze visie worden gebruikt voor de verbouwing van voedsel.

‘Glow-in-de-dark’bomen
Als middel om de ecologische footprint van steden te verkleinen, stelt Arup voor dat verlichting binnen de steden in hoge mate duurzaam zal zijn en geïntegreerd wordt in de natuur. Hiervoor kunnen innovatieve oplossingen worden ingezet die de veiligheid kan vergroten in parken, gebouwen en steegjes. Bomen zouden bijvoorbeeld op een zeker moment licht kunnen produceren, aan de hand van bioluminiscentie in de stammen en takken. De impact van straatverlichting op het milieu neemt door deze innovaties af.

Bron: www.bouwenwonen.net

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress