De nieuwe fondsentaksen op een rijtje

De nieuwe fondsentaksen op een rijtje

De federale regering treft fondsenbeleggers met vier nieuwe taksen. Een overzicht.

In het Zomerakkoord wou de regering Michel het spaargeld activeren. Bij aandelen geldt vanaf volgend jaar een vrijstelling van roerende voorheffing op een eerste schijf van 627 euro aan dividenden per belastingplichtige. Maar beleggers in fondsen vallen uit de boot. Ze krijgen geen compensatie in de vorm van een recuperatie van taksen op de dividenden van fondsen. Het Zomerakkoord vraagt nochtans een stevige bijdrage van hen.

1. Effectentaks

Bij de totstandkoming van de effectentaks sprak de regering oorspronkelijk over een ‘abonnementstaks’ op effectenrekeningen, in navolging van de abonnementstaks op spaarboekjes. Uiteindelijk werd van die naam afgeweken. Mogelijk omdat fondsen dan twee keer ‘abonnementstaks’ zouden betalen. Beleggers in fondsen betalen al een abonnementstaks van 0,0925 procent. Die is niet zichtbaar omdat ze verrekend wordt via de intrinsieke waarde.

Vanaf volgend jaar komt daar dus de effectentaks van 0,15 procent bij. Die geldt voor beursgenoteerde aandelen, obligaties en fondsen en vanaf een waarde van 500.000 euro per persoon. Enkel pensioenspaarfondsen en fondsen in een tak23- jasje zijn vrijgesteld. Op 1 januari, eind maart, eind juni en eind september doet de bank een meting en maakt ze een gemiddelde op. De taks wordt op 1 oktober geïnd.

In het geval van fondsen wordt rekening gehouden met de netto-inventariswaarde die gepubliceerd wordt op het einde van het kwartaal. Dat zal doorgaans de intrinsieke waarde zijn van een of twee dagen vroeger.

2. Beurstaksen

Sommige fondsen ontsnappen niet aan de stijging van de beurstaksen die was aangekondigd voor obligaties (van 0,09% naar 0,12%) en aandelen (van 0,27% naar 0,35%). Het gaat om beursgenoteerde fondsen, waarvan de trackers – die de prestatie van een index kopiëren – veruit de belangrijkste zijn. De samenvatting vindt u in de tabel hierboven.

Enkel voor trackers die geen dividenden uitkeren – kapitalisatietrackers – en die geregistreerd zijn in België, verandert niets. Daar blijft het tarief voor aan- en verkopen 1,32 procent. Dat tarief wordt in de praktijk wel weinig ingehouden. Kapitalisatietrackers worden doorgaans niet in België geregistreerd wegens de hoge beurstaks.

Bij de aan- en verkoop van geregistreerde trackers die dividenden uitkeren, stijgt de beurstaks van 0,09 naar 0,12 procent. Bij alle niet-geregistreerde trackers wordt 0,35 procent het nieuwe tarief voor aan- en verkopen vanaf 2018.

3. Extra Reynders-taks

De twaalfde verjaardag van de Reynders-taks gaat gepaard met een achtste uitbreiding.

De taks begon in 2006 met het belasten van opgepotte coupons in obligatiefondsen. Twee jaar later werd de volledige meerwaarde op obligaties belast. Nadien ging zowel de belastbare basis als het tarief stelselmatig de hoogte in (zie tabel). Vanaf 2018 is er een meerwaardetaks van 30 procent op het vastrentende gedeelte van gemengde fondsen, bij een obligatiegewicht vanaf 10 procent (nu nog 25%). Oorspronkelijk wou de regering het minimumgewicht laten vallen. Maar in dat scenario zouden ook zuivere aandelenfondsen betrokken zijn die soms wat cash opbouwen. De wet beschouwt cash ook als schuldvorderingen.

4. Belastingvrij fonds aangepakt

De laatste extra taks draait rond gemeenschappelijke fondsen naar Belgisch recht. Een belegger betaalt er noch beurstaksen, noch roerende voorheffing op. In theorie neemt het fonds de betaling van de voorheffing op zich, maar omdat die fondsen in andere kapitalisatiefondsen beleggen, betalen ze weinig roerende voorheffing. Voorbeelden zijn KBC Managed Portfolio Core Satellite Defensive en Belfius Plan Medium. In beide fondsen zitten miljarden euro’s.

De regering heeft beslist dat een belegger in deze dakfondsen voortaan roerende voorheffing (zoals Reynders-taks) moet betalen, zoals een belegger dat ook doet in de onderliggende fondsen. Het gaat enkel om nieuwe inschrijvingen. In het geval van een spaarplan zijn de inschrijvingen tot eind december vrijgesteld van belasting, de inschrijvingen vanaf januari 2018 zijn onderhevig aan belasting.

Bron: De Tijd

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2017 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress