Government & Law
Vlaams minister Homans stimuleert alternatieve woonvormen

Vlaams minister Homans stimuleert alternatieve woonvormen

Vlaams minister bevoegd voor Wonen Liesbeth Homans geeft groen licht om te experimenteren met alternatieve woonvormen. “Hiermee wil ik innovatie in het Vlaamse woonbeleid aanmoedigen en tegemoetkomen aan de diverse signalen uit de praktijk…

Vastgoedexperten waarschuwen: kopers die monument willen renoveren doen niet zomaar wat ze willen

Vastgoedexperten waarschuwen: kopers die monument willen renoveren doen niet zomaar wat ze willen

Makelaars tevreden over verlaging registratierechten voor monumenten Wie een monument koopt om er permanent in te wonen, zal straks niet langer 5 procent maar slechts 1 procent registratierechten moeten betalen op de aankoopprijs….

Extra duwtje in de rug voor wie leegstand aanpakt

Extra duwtje in de rug voor wie leegstand aanpakt

De Vlaamse regering heeft op de laatste ministerraad van 2017, op initiatief van Bart Tommelein, Liesbeth Homans, Joke Schauvliege en Philippe Muyters beslist om wonen boven winkels extra te ondersteunen. ‘Deze beslissing nemen we om leegstand tegen te gaan en kadert…

Vlaams Huurdecreet 2018 Antwerpen

Impact Nieuwe Decreet op Vlaams Huurlandschap Vanaf 1 september 2018 treedt het Vlaams Huurdecreet in werking en worden de spelregels voor huurders en verhuurders grondig gewijzigd. De huidige Woninghuurwet wordt integraal vervangen door…

Minister Homans voert aanbod sociale woningen verder op

Minister Homans voert aanbod sociale woningen verder op

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans investeerde ook in 2017 opnieuw fors in het uitbreiden van het sociaal woonaanbod. Sinds 2014 werd er al meer dan 2,9 miljard euro vrijgemaakt voor de nieuwbouw…

”Nog heel wat knelpunten en vraagtekens weg te werken”

”Nog heel wat knelpunten en vraagtekens weg te werken”

De visie van de Vlaamse Bouwmeester vindt draagvlak binnen de vastgoedsector maar er zijn nog heel wat knelpunten en vraagtekens om weg te werken. Minder open ruimte innemen en compacter gaan wonen. Dat…

Woonuitbreidingsgebieden blijven benutten

Woonuitbreidingsgebieden blijven benutten

Schrapping reduceert ook fors de mogelijkheden voor sociale woningbouw De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) bezitten 855 hectare grond in woonuitbreidingsgebied, 467 hectare in woongebied en 155 hectare in andere gebieden. Ongeveer 58% van de…

Woningen krijgen woningpas en energielabel

Woningen krijgen woningpas en energielabel

De Vlaamse regering heeft vandaag een tussentijdse evaluatie van het Renovatiepact 2050 gehouden. De drie bevoegde ministers Bart Tommelein, Liesbeth Homans en Joke Schauvliege voeren in 2018 de Woningpas in, een digitaal paspoort…

Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 gaan alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start met de omgevingsvergunning. Er zullen dan geen aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden. De omgevingsvergunning verenigt…

“Politiek en vastgoed zijn gedoemd om met elkaar aan tafel te zitten”

Wie de actualiteit van de voorbije weken zelfs nog maar vanop een afstand heeft gevolgd, kon vaststellen dat zowel de politiek als de vastgoedsector nog maar eens fors aan geloofwaardigheid hebben ingeboet. Jammer,…

Premiestelsel voor renovaties kan veel eenvoudiger

Wie vandaag bij een verbouwing wil genieten van een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid, moet eerst zijn weg weten te vinden in een kluwen van premies. Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch heeft in het…

Belfius Bank, kassier van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot eind maart 2023

De overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot de kassiersfunctie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd toegewezen aan Belfius Bank voor een nieuwe periode die loopt tot eind maart 2023. Belfius Bank wordt opnieuw bevestigd als…

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2018 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress