Buurtpark en -parking tussen Kalverenstraat en Grote Nieuwedijkstraat

Vanaf 7 november start een aannemer in opdracht van de stad Mechelen met de aanleg van een buurtpark en –parking in het binnengebied tussen de Kalverenstraat en de Grote Nieuwedijkstraat.

De hoofdas van het parkje, voorzien van speeltoestellen en zitbanken, wordt een doorsteek voor fietsers en voetgangers. Eveneens komt er een buurtparking met capaciteit voor 45 auto’s en 14 fietsenstallingen. “Zoals dat bij de ontwikkeling van alle Mechelse binnengebieden het geval is, krijgen ook hier de omwonenden de kans om een achteringang voor hun tuin te verkrijgen. Gelijkaardig aan andere parken moet camerabewaking voor een zeker veiligheidsgevoel zorgen. De kwalitatieve aanleg van dit parkje en de buurtparking in het binnengebied Kalverenstraat betekent eens temeer een belangrijke stap in de indrukwekkende metamorfose en opwaardering van de wijk Nekkerspoel”, zegt schepen van Openbare Werken Chris Backx.

“De plannen van dit buurtpark werden opgemaakt samen met de plannen voor de Rik Wouterstuin in de binnenstad en Park Pennepoel, maar de aanleg kan nu pas opgestart worden. De werken werden immers afgestemd op de werken van de Sint-Pieterschool en de wegenwerken in de buurt. Samen met Park Pennepoel, Park Donkerlei, het Caputsteenpark en Park Papenhof vormen we zo een ketting van parken doorheen de wijken Mechelen-Noord en Nekkerspoel”, aldus schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Marina De Bie.

De realisatie wordt in het vooruitzicht gesteld tegen mei 2018. De kostprijs bedraagt € 679 751.

Bron: radioreflex

About

scooop.be is a real estate community with news for real estate developers, brokers, agents, and everyone with an interest in real estate.

We want to offer a quick access to all relevant news related to the real estate industry.

Our newsletter offers an overview of the most important news topics. We cover the worldwide market, however we focus more on the Benelux market.

Do not hesitate to send us your press releases, our editors will then decide if they contain enough news value and if so will publish them.

read more

Scooop © 2018 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress